Skip to main content

Daloc tidiga med CE-certifiering av branddörrar

Nyhet   •   Mar 12, 2018 11:50 CET

Fredrik Skoglund, Country Manager, Daloc och Henrik Rosing, Produkt direktör, Daloc

Gamla och ibland okända dörrmärkningar är inte längre en risk. Redan nu kan Daloc erbjuda brandklassade ytterdörrar enligt den nya europeiska CE-certifieringen som blirlagkrav i november 2019.

– Det känns väldigt positivt att kunna förse våra kunder i Danmark med ytterdörrar som certifierats enligt de nya, mycket tydligare och mer krävande reglerna för brandklassning, säger Fredrik Skoglund, Country Manager, Daloc.

– Nu blir det lättare att välja rätt dörr, både i föreskrivande led och som byggbolag, för att vara säker på att skydda liv i bostäder och kommersiella fastigheter. Väljer byggherren en CE-certifierad dörr kan han vara säker på att alla lagkrav gällande brand är uppfyllda och därigenom också hans ansvar i den frågan.

Den nya CE-certifieringen, som redan gäller, blir obligatorisk i november 2019 och kommer då att ersätta alla nationella klassningar. För att CE-märka en brandklassad dörr ska EN 16034 användas tillsammans med annan EU-harmoniserad dörrstandard, exempelvis ytterdörrar 14351-1. I den nuvarande samexistensperioden får man fortfarande använda sig av de gamla klassningarna. I vissa fall har dessa dock inte uppdaterats på flera decennier, och det har funnits utrymme för godtyckliga bedömningar.

– Men CE-certifieringen av branddörrar kräver brandprovningar, en omfattande dokumentation och en genomgång av tillverkningen av ett Notified Body – oberoende tredje part. Sedan följer regelbundna återkommande tillverkningskontroller i produktionen av Notified Body för att se att allt fortsatt uppfyller de hårda kraven för certifieringen, säger Henrik Rosing, Produkt direktör på Daloc.

Att Daloc redan har arbetat igenom den långa process som krävs för CE-certifiering av de brandklassade ytterdörrarna innebär inte bara att det blir enklare och tryggare för alla parter att välja dörr. Det betyder också att de hus som nu ritas och sedan byggs de närmsta åren i Danmark kommer att ha brandsäkra ytterdörrar som är framtidssäkrade för de regler som snart blir tvingande.

Och snart är det innerdörrarnas tur.

– För att få CE-certifiering av brandklassade innerdörrar krävs att produktstandarden EN 14351-2 för innerdörrar harmoniseras av kommissionen. Vi förväntar oss att detta kommer att ske under 2018. Vi är redan förberedda och kommer att kunna erbjuda CE-certifierade brandinnerdörrar direkt, säger Henrik Rosing.

För mer information kontakta:
Henrik Rosing
Produktdirektör, Daloc
Tel: +46-506-190 03
E-post: henrik.rosing@daloc.se

Daloc är Skandinaviens ledande tillverkare av säkerhetsdörrar, branddörrar och ljuddörrar i stål och trä. Koncernen som är familjeägd består av Daloc AB, Daloc Trädörrar AB, Daloc Norge AS, Daloc Danmark A/S, Orresta Dörr AB och Secor AB.

Bifogade filer

PDF-dokument