Skip to main content

Krav på brandgastäta dörrar i trapphus från 1 januari

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 11:05 CET

Från och med 1 januari 2013 är det lag (Boverkets Byggregler) på att alla nyinstallerade entrédörrar till lägenheter i flerbostadshus ska vara brandgastäta. Oavsett om det rör sig om dörrar till nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre fastigheter.

Stäng dörren - röken dödar
Att det blivit lag på brandgasskydd är fullt logiskt. Tvärtemot vad man kan tro är giftig rök och inte lågorna den vanligaste dödsorsaken vid bränder. Det farligaste man kan göra om det skulle brinna är att springa ut i trapphuset där är man oskyddad för de farliga brandgaserna. Att ha en dörr som skyddar mot brandgas är i sammanhanget en billig livförsäkring.

Vad krävs?
Enkelt uttryckt kräver lagen att en dörr mot ett trapphus ska vara tät, även i underkant.
Det man rent tekniskt testar är dörrens täthet vid olika röktemperaturer och tryckskillnader. Utan att fördjupa oss alltför mycket i tekniska specifikationer är beteckningen som Boverket (BBR 19 avsnitt 5:534) anger som måttstock Sm

Hur kan du kolla?
Eftersom det – trots lagen – fortfarande är fler dörrar som saknar Sm-klassificering än de som har det, får du lita på dig själv. Kräv helt enkelt av säljaren att få se ett svenskt typgodkännandebevis. Beviset ska uppge brand- och brandgastäthetsklass  samt var dörren är typgodkänd.

Du kan också gå in på www.sp.se och söka dig fram på tillverkarens namn.  Ett tredje alternativ, om du får tillfälle att se dörren, är att läsa på dörrens typgodkännandeskylt på dörrbladet bakkant. (Får du inget typgodkännandebevis kan det vara skäl nog för att dra åt sig öronen).

Säkrast köper du från Daloc
Planerar du att köpa en säkerhetsdörr från Daloc kan du hoppa över alla egna efterforskningar. Alla våra säkerhetsdörrar är provade, typgodkända och certifierade för det ändamål de ska användas till och uppfyller Boverkets alla krav.

Daloc är Skandinaviens ledande tillverkare av säkerhetsdörrar, branddörrar och ljuddörrar i stål och trä. Koncernen som är familjeägd består av Daloc AB, Daloc Trädörrar AB, Daloc Norge AS, Daloc Danmark A/S, Orresta Dörr AB och Secor AB. 2011 hade vi 324 anställda och omsatte 695 MSEK. I koncernen ingår även en rikstäckande franchiseorganisation som säljer och monterar Daloc Säkerhetsdörr i flerbostadshus. Bygg din egen säkerhetsdörr på daloc.com

Bifogade filer

PDF-dokument