Skip to main content

Åtgärder för bättre arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet vid Danderyds sjukhus

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 17:43 CET

Media vittnar om ett mycket ansträngt läge för medarbetarna på Danderyds sjukhus. Nu har dock läget lugnat ner sig och förhoppningsvis nåddes kulmen för några dagar sedan.

Media har idag rapporterat om att läget vid Danderyds sjukhus är mycket ansträngt. Särskilt jul- och nyårshelgen var mycket intensiv bland annat beroende på influensan som har startat flera veckor tidigare än normalt. Det har inneburit att fler patienter än vanligt måste läggas in och att medarbetare i vården har arbetat mycket hårt.

Så här ser Danderyds sjukhus åtgärdsplan ut:

  • Vi har öppnat upp 35-40 extra vårdplatser på sjukhuset.
  • Vi har tagit in extra läkare och annan vårdpersonal från olika specialiteter på sjukhuset, för att klara patientsäkerheten.
  • Alla kliniker samverkar på flera sätt. Medicinkliniken har varit hårt belastad men patienter har tagits om hand på närliggande kliniker där de vårdats. Utöver det har vi öppnat upp fler vårdplatser på medicinkliniken som till stor del bemannats med extrapersonal. 
  • Samtliga verksamhetsområden har undersökt möjligheten att minska planerade operationer och därmed kunnat styra om personal till sjukhusets akuta vård.
  • Vi har köpt vårdplatser inom vissa specialiteter hos andra närliggande vårdgivare, som kan ge oss lediga vårdplatser till de som behöver vår akutsjukvård bäst.
  • Vi har erbjudit ökad ersättning till alla personalkategorier.
  • Vi gör en översyn av belastningen på respektive vårdavdelning vid överbeläggningar för att förbättra samverkan mellan klinikerna på sjukhuset.
  • Vi har haft bakjoursmöten varje dag, där vi stämt av läget och beslutat om akuta åtgärder. Vi har satt in extra ledningsgruppmöten och haft kontinuerliga avstämningar med andra chefläkare i länet etc. Akutsjukhusen i Stockholm brukar kunna stötta varandra i den här typen av pressade lägen, men i år är läget lika pressat på alla sjukhus (precis som i övriga landet).

Trots bristen på sjuksköterskor har vi kunnat öka antalet från 1 061 under 2014 till 1 123 under 2016. Det är en ökning med 5,8 procent, men bristen kvarstår och vi har en rad åtgärder som vi nu vidtar för att förbättra situationen, säger Lena Henning, stf sjukhusdirektör, och HR-direktör.

Sjukhusledningen följer kontinuerligt upp att åtgärderna genomförs på ett effektivt sätt och är beredda att vidta ytterligare åtgärder om det behövs. Patienterna ska få god vård och medarbetarna ska få rimliga förutsättningar för sitt arbete. Sjukhuset använder erfarenheter från den här situationen för att se över hur man kan organisera, styra och leda vården på sjukhuset vid extremt höga patientflöden i framtiden.

- Jag har stor förståelse för medarbetarna. Alla har gjort sitt yttersta i den här pressade situationen, som vi aldrig tidigare har upplevt, och vi från sjukhusledningen vill tacka alla medarbetare för sina fantastiska insatser och för en god samverkan mellan klinikerna, säger Lena Henning.

- Samtliga chefer kommer nu att vara extra uppmärksamma på sina medarbetares stressreaktioner efter en lång period av hög arbetsbelastning, och se till att stödåtgärder sätts in där det behövs.

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. Läs mer om oss på www.ds.se