Skip to main content

Den svåra balansen mellan tillgänglig information och patienters integritet

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2012 17:06 CET

Med anledning av den pågående debatten i media, om patientens rättigheter avseende sin egen journal och huruvida den ska vara tillgänglig för alla vårdgivare inom Stockholms landsting, informerar nu Danderyds sjukhus om sina rutiner och svarar på aktuella frågor, på sin hemsida.

Den 23 november 2010 anslöt sig Danderyds sjukhus till journalsystemet Take Care, som är en s k sammanhållen patientjournal för alla vårdgivare som är med i systemet inom Stockholms läns landsting. En sammanhållen journal är en journal i ett elektroniskt system som gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direkt åtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare. Det betyder enkelt uttryckt, att t ex en husläkare kan läsa vad andra vårdgivare inom landstinget har skrivit om en patient i sin journal.

För- och nackdelar med Take Care

- Fördelarna med ett gemensamt system är bl a att den vårdgivare patienten vänder sig till har tillgång till patientens ”sjukdomshistoria” som kan vara nödvändig att känna till för att ge den bästa vården. Ibland är den till och med livsnödvändig, menar chefsläkare Carl-Göran Ericsson.

- Nackdelen är också uppenbar. Det handlar om patientens integritet och risken att det som han eller hon upplever som känsliga uppgifter blir synliga för någon som inte behöver känna till dessa.

I samband med införandet av Take Care genomfördes flera åtgärder för att säkerställa att patienten får information om vad Take Care innebär och vilka rättigheter patienten har, bl a att spärra sin journal.T ex får alla patienter som kallas till en mottagning ett separat brev som informerar om detta och patienter som kommer in till akutmottagningen får information om sina rättigheter via en broschyr i väntrummet ”Ny lag för säkrare vård”.

Olovlig insyn får konsekvenser

- Det görs regelbundna stickprov där man kontrollerar vilka som läst enskilda journaler, och under året kommer ett system för automatiska uppföljningar av logguppgifter att tas i bruk, berättar Carl-Göran Ericsson.

Efter införandet av Take Care har ansökningar om att spärra sin journal ökat markant. Det beror sannolikt på den ökade informationen om patientens rättigheter gällande sin journal. (Foto Carin Wesström)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Under länken http://www.ds.se/Om-oss/Nyheter/Information-till-dig-som-vill-sparra-din-journal1/ finns information till patienterna om hur man ska göra för att spärra sin journal.

Vi informerar om på vilka nivåer man kan spärra sin journal (hela sjukhuset eller endast en klinik) och vilka olika delar i journalen som kan spärras.

Här finns även information om hur man gör för att få tillgång till sin journal och se vilka som varit inne på den och när.

Vi informerar även om de fall där en läkare kan upphäva spärren och att det finns rutiner för hur man hanterar uppgifter om en person med skyddad identitet.

Danderyds Sjukhus AB är norra Stockholms akutsjukhus, hos oss arbetar ca 3400 medarbetare. Vården vi ger präglas av kvalitet och omtanke och vi arbetar utifrån Lean healthcare. I vårt uppdrag ingår utbildning, klinisk forskning, och utveckling, bl a i samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer om oss på www.ds.se