Skip to main content

Excellent kirurgvård uppmärksammas

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 07:30 CEST

Kirurgteamet utför robotassisterad kirurgi, som också är en del av ERAS-vården. Sedan starten har komplikationer minskat med upp till 40 procent och vårdtider halverats.

På Danderyds sjukhus följer man sedan flera år ett vårdprogram (ERAS) för patienter som genomgått större kirurgi. Det har medfört en minskning av komplikationer med upp till 40 procent och vårdtiden har i vissa fall halverats.
Nu är kirurg- och urologkliniken utsedd till Centre of Excellence.

Redan 2010 infördes vårdprogrammet ERAS för tjock- och ändtarmskirurgi, sk kolorektal kirurgi. Drygt 1 100 patienter har hittills behandlats enligt ERAS vårdprogram. Sedan 2015 finns också ett program för urologisk kirurgi.

- Vårdprogrammet innebär att vi följer patienten före, under och efter ett kirurgiskt ingrepp. Från första besöket och diagnos, till sista återbesöket, berättar överläkare Fredrik Hjern på Kirurg- och urologkliniken.

- Vi är ledande inom ERAS-vården när det gäller minskning av andelen komplikationer, kortare vårdtid och följsamhet till vårdprogrammet, fortsätter han. Det visar ett internationellt kvalitetsregister från ERAS.

Specialistteam stämmer av en gång i månaden

Ett multidisciplinärt, multiprofessionellt ERAS-team bestående av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor från kirurg- och urologi- och anestesiklinikerna träffas varje månad.

- Tillsammans leder och utvecklar vi verksamheten som kontinuerligt kan förbättras tack vare registrering av följsamhet till vårdprogrammet, vårdtider, komplikationer etc, i en internationell databas som möjliggör snabb återkoppling av resultat, berättar Fredrik Hjern.

Kunskaps- och forskningscenter

International ERAS Society har nu beslutat att utse Danderyds sjukhus som ett Center of Excellence för ERAS vård. Därmed har sjukhuset kvalificerat sig för att vara ett kunskaps- och forskningscenter för ERAS-vård. Men kliniken har redan anordnat utbildningsinsatser sedan några år tillbaka och ett stort antal studiebesök har tagits emot, inte bara från Sverige. Även vårdpersonal från Norge, Finland, Estland, Frankrike och Kanada har besökt kliniken.

- Nu väntar vi även besök från Nya Zeeland och Uruguay, berättar Fredrik Hjern.

Professor Olle Ljungqvist, president i International ERAS Society, kommer själv till Danderyds sjukhus den 1 juni för att dela ut diplom som visar att kliniken numera är ett Center of Excellence.

Läs mer om ERAS här.

Korta fakta kopplat till vårdprogrammet ERAS

  • Andelen komplikationer har gått ner med 30-40 procent
  • Vårdtiden har minskat i snitt med 2-3 dagar, eftersom patienten tillfrisknar så mycket snabbare.
  • Drygt 1 100 patienter har behandlats med ERAS vårdprogram. Andelen patienter per år är ca 180-210.
  • Cancer utgör ca 80 procent av all tjock- och ändtarmskirurgi på Danderyds sjukhus. Resten avser inflammatorisk tarmfunktion och liknande.
  • Det finns 21 Centre of Excellence i världen, varav 3 i Sverige. När det gäller resultaten är Danderyds sjukhus ledande bland dem.
  • Det finns flera forskningsstudier kopplat till den här verksamheten. Bland annat har man studerat om ERAS-vård kan påverka överlevnaden hos cancerpatienter.

ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) är ett multimodalt perioperativt* vårdprogram för patienter som genomgår större kirurgi. Programmet bygger på evidensbaserad kunskap och utgår från patientens väg genom alla delar av vårdförloppet och fokuserar på optimering av smärtlindring och nutrition, minimalinvasiv kirurgi samt tidig mobilisering. Programmet utvecklades ursprungligen för kolorektal kirurgi men idag finns vårdprogram även för större urologisk, gynekologisk och ortopedisk kirurgi.

*Perioperativ omvårdnad indelas i tre faser: pre-, intra- och postoperativt.

Dvs före den kirurgiska behandlingen, under operationen och efter operationen då patienten vanligtvis vårdas på en dagkirurgisk avdelning, en vårdavdelning, en uppvakningsavdelning eller en intensivvårdsavdelning.

Läs mer om multimodalt arbetssätt här.

Bilaga: Grafer på utfall för komplikationer, vårdtid och följsamhet till vårdprogrammet för Danderyds sjukhus.

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. 
Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com