Skip to main content

Nu flyttar vi in i nya akutvårdsbyggnaden

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2019 10:27 CEST

Efter 55 år är det nu dags att flytta in i nya, moderna lokaler som ger goda förutsättningar för DS att klara av sitt nya utökade uppdrag enligt Regionens framtidsplan. Foto: Locum

Beslutet togs 2014 men planerna på en ny akutvårdsbyggnad började redan under tidigt 2000-tal. Första spadtaget togs 2015 och nu är det dags att skörda frukterna av ett mångårigt arbete. 
Medarbetarna har varit med från allra första början och utformat lokalerna tillsammans med arkitekterna, säger Ingela Lundberg, chef för programkontoret.

- Det här är det största som hänt på Danderyds sjukhus sedan 1964, menar överläkare Lars Eurenius, som är driftsättningsledare för hela projektet.

De gamla lokalerna är från 1964 men har renoverats och modifierats under åren för att följa utvecklingen av vården. Men för att klara DS nya utökade uppdrag i Regionens framtidsplan behövdes en helt ny, modernare byggnad.

Medarbetare i vården vet vad patienten behöver

Fokus i planeringen har varit att skapa de bästa förutsättningarna för att bedriva patientsäker och effektiv vård.

- De som vet vad som krävs för det är medarbetarna som vårdar patienterna och därför var det viktigt att de enheter som nu flyttar, var med i planeringen från början, menar Ingela Lundberg som ansvarat för projektet sedan 2014.

Byggnaden består av sju våningsplan och de enheter som flyttar in är akutmottagning, centraloperation, postoperativ avdelning, hjärtintensivvårdsavdelning, hjärtintervention (kranskärlsröntgen samt pacemakeroperation), intensivvårdsavdelning, röntgen och sterilteknik. Mer detaljer om var respektive enhet ligger i den nya byggnaden bifogas separat.

Bättre för den svårt sjuke patienten

Problemet med de gamla lokalerna var bland annat det var långa avstånd mellan olika verksamheter involverade i vården för den akut sjuke patienten.

- Den nya byggnaden möjliggör ett mycket bättre omhändertagande av i synnerhet svårt sjuka patienter där ambulanshall, akutrum, akutröntgen och vuxenakuten ligger i direkt anslutning till varandra. Dessutom finns flertalet verksamheter som är involverade i akut sjukvård på andra våningsplan i samma byggnad, säger Lars Eurenius. Det gör att flödet blir mer effektivt och patienten får vård snabbare.

Lyft för medarbetarna

- De nya, modernt anpassade lokalerna är också ett lyft för medarbetarna som får en betydligt bättre arbetsmiljö, säger Ingela. Lokalerna är utformade på ett estetiskt sätt när det varit möjligt, och konsten är noga utvald för att skapa en lugn och harmonisk atmosfär. Men framför allt har lokalerna utformats på ett sätt som ska göra vården mer effektiv, både för medarbetarna och patienterna.

Bättre förutsättningar att klara vårt utökade uppdrag

- Nu med nya, effektiva lokaler, har vi betydligt bättre förutsättningar att klara av vårt utökade uppdrag enligt Regionens framtidsplan, säger vd Yvonne Haglund Åkerlind. En del av det utökade uppdraget är att ge vård till 50 procent av de akut sjuka patienter som tidigare tillhörde Karolinska Universitetssjukhuset.

Vården i Stockholmsregionen genomför nu stora förändringar, inte bara på Danderyds sjukhus. Syftet är bland annat att kunna ge invånare rätt vård i rätt tid på rätt vårdnivå. Under åren 2016-2018 flyttade Karolinska Solna in i sin nya byggnad och sedan var det Södertäljes tur att få nya lokaler. Många nya närakuter har öppnats i regionen och även på Södersjukhuset och Karolinska Huddinge pågår omfattande nybyggnationsarbeten.

Nu flyttar vi

Röntgen har sedan april haft viss verksamhet i den nya byggnaden och Sterilcentralen flyttade in innan sommaren. Men nu under de närmaste veckorna kommer de stora flyttarna, som även inkluderar patienter, att ske i tre omgångar. Sist ut är akutmottagningen och centraloperation. Vecka 41 ska alla vara på plats och efter det blir det en pressträff, preliminärt den 10 oktober.

- Allt är minutiöst planerat sedan lång tid tillbaka, säger driftsättningsansvarig Lars Eurenius. Nu är det ”skarpt läge” där det viktigaste är att inte störa medarbetare och patienter, och därför vill jag vädja till media att vänta med att besöka oss tills pressträffen den 10 oktober.

Mer detaljer om pressträffen kommer separat, men boka gärna redan nu den 10 oktober kl 08.30. Pressträffen är upplagd så att först kommer ansvariga att kort presentera sina respektive områden, med utrymme för frågor. Sedan följer en rundvandring med möjlighet att fota och filma och slutligen ges möjlighet till enskilda intervjuer.

Varför en ny byggnad och hur förändras röntgen?

Korta fakta om den nya byggnaden

 • 1,000 medarbetare kommer att arbeta här. Totalt har DS ca 4,000 anställda.
 • Den nya akutmottagningen är dimensionerad för 95,000 patienter per år. Idag tar vi emot ca 90,000 patienter per år.
 • Byggnaden är totalt 27 500 kvm fördelat på 7 våningsplan.
 • Här finns 10 intensivvårdsplatser och 8 intensivvårdsplatser för hjärtpatienter.
 • Byggnaden har 12 operationssalar med modulväggar, som möjliggör flexibilitet.
 • Här finns 24 vårdplatser för postoperativ vård (efter operation).
 • Akutvårdsbyggnaden har mer ändamålsenligt utformade lokaler med ny utrustning och teknik. Här finns förutsättningar för betydligt förbättrade flöden för patienten, som gör vården mer effektiv.
 • Locum, Region Stockholms fastighetsbolag, har ansvarat för byggprojektet.Se filmen som visar hur byggprojektet växt fram dag för dag under fyra år.
 • Historik från Locum.
 • Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

Kort om antal patienter och vårdplatser

 • Akutmottagningen tar emot 250-300 patienter per dag, varav ca 100 kommer med ambulans.
 • Ca 70% av alla patienter som kommer in till akuten kan lämna samma dag. En del av dem har fått vård på någon av våra akuta dagvårdsenheter, en del blir hänvisade till annan vårdgivare och en del kan gå hem.
 • Närakuten blir kvar på DS, i de gamla lokalerna. En stor del av patienter med lättare akuta tillstånd går till Närakuten, vilket avlastar DS-akuten. Samtidigt har stängningen av KS-akuten våren 2018 inneburit en ökning av svårt sjuka patienter till DS. Det medför att antalet patienter som får vård hos oss är ungefär detsamma som för 1,5 år sedan, men andelen svårt sjuka patienter, som kräver mer vård, har ökat. Den nya byggnaden har betydligt bättre förutsättningar för att klara av den ökningen.
 • Antalet vanliga vårdplatser på DS kommer bara att påverkas marginellt av att vi får en ny byggnad. De lokaler som Intensivvårdsavdelningen och Hjärtintensiven lämnar kan nyttjas för annan slutenvård i den gamla byggnaden.
 • För de svårast sjuka patienterna finns 10 intensivvårdsplatser och 8 hjärtintensivvårdsplatser i den nya Akutvårdsbyggnaden.

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

INTE INTRESSERAD? Du finns med i vårt register för utskick av pressmeddelanden då vi tror att det kan intressera dig som journalist eller politiker/beslutsfattare inom vården. Om du inte längre vill ha våra utskick ber vi dig avregistrera dig via länken nedan.

Så här hanteras personuppgifter på Danderyds sjukhus.