Skip to main content

Ny patientnära hjärtforskning på Danderyds sjukhus

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2016 11:58 CET

Idag överlever 97 av 100 som kommer in till Danderyds sjukhus med akut hjärtinfarkt, tack vare snabba insatser. Forskningen har stor betydelse för utvecklingen.

Nu får fyra nya forskningsprojekt medel via Stiftelsen Hjärtat som bidrar till bättre vård för hjärtpatienter och lägre dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. Idag Sveriges enskilt vanligaste dödsorsak.

Projekten tar upp vikten av tidig upptäckt av hjärtsvikt, hur upptäckt av dolt förmaksflimmer kan förebygga stroke, hur ”brustet hjärta” ska behandlas samt hur högt blodtryck påverkar risken för allvarliga hjärtsjukdomar och om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor.

Danderyds sjukhus är bäst i landet på akut hjärtsjukvård i nationella jämförelser. T ex överlever idag 97 av 100 som kommer in till Danderyds sjukhus med akut hjärtinfarkt, tack vare snabba insatser och behandlingar. Forskningen som bedrivs här har stor betydelse för våra framgångar.

Tidig upptäckt av hjärtsvikt räddar liv

Sextusen patienter insjuknar årligen i hjärtsvikt i Stockholmsregionen, betydligt fler än både hjärtinfarkt och stroke. Risken att avlida inom fem år är 50 procent och 20 procent dör inom ett år efter sjukhusvård.

Hjärtsvikt orsakas oftast av högt blodtryck eller tidigare hjärtinfarkt. Det är den vanligaste orsaken till sjukhusvård men är ändå en okänd sjukdom för många. Sjuklighet och dödlighet i hjärtsvikt kan minskas betydligt om diagnosen upptäcks och rätt behandling sätts in i tid.

Många äldre och särskilt kvinnor drabbas ofta av en form av hjärtsvikt där själva pumpförmågan hos hjärtat är bevarad, men istället har hjärtat blivit stelt och dåligt på att slappna av.

Stiftelsen ger här stöd till ett forskningsprojekt där man kommer att använda avancerade metoder för att bättre förstå vad som orsakar just denna typ av hjärtsvikt. Man kommer att analysera olika sorters proteiner som påverkar hjärtfunktionen i små mikropartiklar som finns i blod hos 150 patienter.

Docent Hans Persson erhåller 300 000 kr för projektet "Mikropartiklars proteom vid kranskärlsjukdom och normal hjärtfunktion, eller nedsatt ejektionsfraktion eller bevarad ejektionsfraktion med tecken till diastolisk dysfunktion – en delstudie i 4D Hjärtsvikt CABG PREFERS projektet."

__________________________________________________

Upptäckt av förmaksflimmer minskar risken för stroke

Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och ibland snabbt. Detta innebär en ökad risk för att bilda blodproppar inne i hjärtats förmak, vilka kan lossna och följa med blodet. Om dessa proppar åker iväg till hjärnan drabbas man av en stroke, som oftast är allvarlig.

Bland vuxna i Sverige har 3-4 procent förmaksflimmer och cirka 30 000 personer drabbas årligen av stroke.

Det är ganska vanligt att man inte känner att man har förmaksflimmer, så kallat tyst förmaksflimmer. Tyvärr har även dessa patienter lika hög risk att drabbas av stroke.
Vi vet att patienter med hjärtsvikt ofta har förmaksflimmer. Med stöd av Stiftelsen Hjärtat kommer vi att leta efter tyst förmaksflimmer bland 400 hjärtsviktspatienter, för att se hur vanligt det är. Om vi hittar ett flimmer får den patienten blodförtunnande medicin, vilket minskar risken för stroke med två tredjedelar.

Docent Johan Engdahl erhåller 100 000 kr för projektet "The SILENCE study – screening in high-risk groups for atrial fibrillation"
_____________________________________________________

”Brustet hjärta” drabbar nästan bara kvinnor

Hjärtinfarkt orsakas oftast av att ett fettrikt plack i kranskärlen spricker, och då bildas en blodpropp som stoppar blodflödet. Framförallt bland kvinnor är det dock vanligt med hjärtinfarkt utan någon blodpropp eller förträngning i kranskärlen. En betydande andel av dessa har istället det som i folkmun kallas brustet hjärta, eller i medicinska termer Takotsubo-kardiomyopati. Denna typ av hjärtinfarktliknande sjukdom drabbar framförallt kvinnor efter klimakteriet, och kommer efter en episod av kraftig stress.
Sjukdomen är fortfarande otillräckligt studerad och vi vet inte hur den ska behandlas. Stiftelsen Hjärtat stöder ett projekt som med avancerade metoder ska mäta stressnivåer i de nerver som styr hjärtaktivitet och blodtryck, före och efter stress, samt med stressblockerande läkemedel. Studien kommer att hjälpa oss förstå Takotsubo bättre, och hur vi ska behandla sjukdomen.

Dr Christina Ekenbäck erhåller 100 000 kr för projektet "SAFT-studien: Sympatisk och vaskulär funktion vid Takotsubo syndrom"

_______________________________________________________

Obehandlat högt blodtryck ökar risken för livshotande sjukdomar

Ungefär en tredjedel av den vuxna svenska befolkningen har högt blodtryck, hypertoni. Hypertoni är den i särklass vanligaste orsaken till hjärtsvikt, stroke, hjärtinfarkt, njursvikt, förmaksflimmer och vaskulär demens.

Det finns idag flera effektiva läkemedel med få biverkningar mot högt blodtryck. Trots detta når färre än hälften av behandlade hypertonipatienter målblodtryck och kvinnor får sämre behandling än män, enligt en ny studie. 
Med stöd av Stiftelsen Hjärtat kommer risken för hjärtsvikt att studeras i ett stort svenskt register över patienter med hypertoni. Studien kommer att hjälpa oss att bättre förstå vilka patienter som riskerar att få hjärtsvikt, om det finns några faktorer som skyddar mot hjärtsvikt och om risken är annorlunda för män och kvinnor.

Dr Fredrik Wallentin erhåller 100 000 kr för projektet "Att förbättra upptäckt, behandling och prognos av hjärtsvikt hos patienter med hypertoni i en stor svensk primärvårdskohort."

_________________________________________________________


Hjärtläkare som samtidigt forskar kan erbjuda den bästa vården

Några av Danderyds sjukhus hjärtläkare startade Stiftelsen Hjärtat 2012 för att få möjlighet att göra patientnära forskning på hjärt-kärlsjukdomar.

- Vi stödjer patientnära forskning som ger bättre och effektivare vård till våra patienter, berättar Jonas Spaak som är docent i kardiologi och en av initiativtagarna.

- Jag är övertygad om att läkare och sjuksköterskor som samtidigt forskar kan erbjuda den bästa och mest uppdaterade behandlingen till sina patienter. Därför är vårt mål att alla medarbetare på hjärtkliniken ska vara engagerade i olika forsknings- och förbättringsprojekt.

Stiftelsen Hjärtat bedrivs helt ideellt och har eget 90-konto.

Resultat och närmare presentationer kring de här fyra forskningsprojekten sker våren 2017 på Danderyds sjukhus. Forskningen bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet.

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. Läs mer om oss på www.ds.se