Skip to main content

Nytt material testas vid axeloperationer

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 16:51 CET

Läkare vid Ortopediska kliniken på Danderyds sjukhus har den 19 oktober 2011 opererat in en ytersättande axelprotes tillverkad i pyrocarbon. Operationen utfördes för första gången i Sverige och patienten var en 56-årig kvinna med artros.

Ytersättning är en speciell form av proteskirurgi där man istället för att såga bort en del av ledhuvudet – som vid konventionell proteskirurgi – istället fräser av ytan och ersätter den med ett implantat på ledytan.
– En av fördelarna är att patientens eget ben bevaras, en annan att leden får ett utseende som i högre utsträckning liknar den normala anatomin. Tidigare ytersättande proteser för axelleden har liksom konventionella implantat varit gjorda av metall, men sedan cirka två år finns möjlighet att använda en ytersättning av pyrocarbon. Hittills har drygt 50 stycken sådana operationer utförts runt om i världen, förklarar specialistläkare Kristofer Hallberg.

Pyrocarbon används sedan tidigare vid tillverkning av konstgjorda hjärtklaffar och för proteser till mindre leder i handled och fingrar. Materialet har mekaniska egenskaper som i hög utsträckning liknar kroppens eget skelett. Pyrocarbon har också låg friktion och har i laboratoriestudier visat sig minska slitaget av ben och brosk jämfört med metallimplantat.
– Det finns en förhoppning att materialet ska visa sig vara mer skonsamt än metall mot kroppens eget ledbrosk och därmed på sikt minska behovet av re-operationer, framför allt när det gäller yngre patienter med artros eller ledgångsreumatism, säger Kristofer Hallberg.

En klinisk studie ska nu inledas för att jämföra den nya protestypen med nuvarande standardprotes av stål.
– Ett fyrtiotal patienter kommer att ingå i studien. Initialt kommer vi att undersöka hur väl protesen sitter förankrad i benet med en vid sjukhuset utvecklad användning av avancerad röntgenmetodik, och på lite längre sikt hur patienterna klarar sig med avseende på funktion och smärta.

Kommer pyrocarbonprotesen, om studien visar på goda resultat, att helt ersätta den gamla metallprotesen på sikt?
– Det är inte omöjligt, men mycket hänger på om protesen sitter stabilt i benet och om resultaten visar sig vara goda även på längre sikt. Det finns också patienter där en ytersättningsplastik inte är lämplig men där ett möjligt alternativ framöver kan vara att använda pyrocarbon som material även på konventionella axelproteser, säger Kristofer Hallberg.

Under senare år har antalet axeloperationer för patienten med artros eller frakturer i övre delen av armen ökat. I Sverige gjordes ca 500 operationer år 2000 och ca 1 200 år 2010. På Danderyds sjukhus görs cirka 80 axelplastikoperationer varje år.

Axelkirurgi är ett profilområde på Danderyds sjukhus där resultaten efter ytersättning ligger i framkant jämfört med riket enligt det Svenska Axel Artroplastik Registret.

För mer information: Specialistläkare Kristofer Hallberg, telefon 08-123 560 73

Danderyds Sjukhus AB är norra Stockholms akutsjukhus, hos oss arbetar ca 3400 medarbetare. Vården vi ger präglas av kvalitet och omtanke och vi arbetar utifrån Lean healthcare. I vårt uppdrag ingår utbildning, klinisk forskning, och utveckling, bl a i samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer om oss på www.ds.se