Skip to main content

Pressinbjudan: Ny stor infektionsklinik öppnar på Danderyds sjukhus

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 07:30 CET

Varje rum har en ”sluss” från avdelningen för vårdgivarna, som alltid bär skyddskläder, och en yttre ”sluss” för patienten och besökare som kommer in direkt utifrån. Smittsamma patienter får aldrig vistas på avdelningen.

Det är lite ”nybyggaranda” här bland personalen som verkligen ser fram emot att få vårda patienter på Stockholms modernaste infektionsavdelningar, säger Magnus Hedenstierna, medicinskt ansvarig på kliniken som invigs måndagen den 23 januari kl 15.

  • 36 vårdplatser för inneliggande patienter varav 18 i helt nya lokaler.
  • Alla rum har sluss och ingång utifrån samt modern ventilation som klarar luftburen smitta.
  • Antalet besök till infektionsmottagningen ökar från 1 500 besök per år till 10 000. 

- Vi har de modernaste rummen i Stockholm, anpassade för infektionspatienter med luftburen smitta.18 enkelrum och 9 dubbelrum. Alla med slussar. De ger oss utmärka förutsättningar att vårda dessa patienter, säger Magnus Hedenstierna, infektionsläkare, medicinskt ansvarig och chef för läkargruppen på infektionskliniken.
- Hela arbetsgruppen känner stor glädje och lite ”nybyggaranda” inför att få vara med och starta en ny klinik i nya ändamålsenliga lokaler. Personalen har fått vara med i planeringen från början och lokalerna är anpassade för infektionssjukvård i allt från smittrisktänk till läkande konst på väggarna.
Rekryteringen till den nya kliniken har gått bra, men ännu saknas några sjuksköterskor.

Infektionskliniken tillbaka till DS 

Det har funnits en stor infektionsklinik på Danderyds sjukhus tidigare, men den lades mer eller mindre ner under slutet av 1990-talet då verksamheten flyttade till Karolinska Sjukhuset i Solna. Men nu ska alltså en stor del av verksamheten tillbaka till Danderyds sjukhus. Antalet slutenvårdsplatser dubbleras och infektionsmottagningen kommer att öka från 1 500 besök per år till 10 000, vilket är en nästan sjufaldig ökning som sker successivt under 2017.

Smittsamma och komplicerade infektioner

- Det är inte alla patienter med en infektion som blir inneliggande hos oss, säger Magnus Hedenstierna. Det skulle inte våra 36 vårdplatser räcka till och det är heller inte nödvändigt. Till oss kommer, oftast direkt från akuten, patienter med smittsamma och komplicerade infektioner. Det kan t ex vara patienter med sepsis (blodförgiftning), smittsam lunginflammation eller infektion på hjärtklaffarna (endokardit). Oftast är vårdtiden mindre än en vecka men kan ibland vara många veckor.

Redan tagit emot svåra influensafall

Genom att personalen har ställt upp har kliniken kunnat nödöppna vårdplatser under de senaste veckornas stora inflöde av influensapatienter. Under veckorna med tyngst belastning har kliniken hållit 34 vårdplatser öppna istället för de ordinarie 26.
- I år har influensan kommit tidigare än normalt och slagit extra hårt då vaccinet inte varit så verksamt som det brukar, och det har framför allt drabbat äldre, sjuka, patienter, informerar Magnus Hedenstierna. Vi har inte kunnat ta emot alla influensafall på infektionskliniken, och alla kliniker på sjukhuset har fått hjälpas åt för att klara av årets epidemi.

Konstnären Tobias Törnqvist fick sitt livs uppdrag

Kliniken, som ligger i tre plan på sjukhuset, har smyckats av konstnären Tobias Törnqvist.
- Det har gått 1,5 år nu sedan första mötet inför skissuppdraget som sedan blev mitt arbete ”Mellan hus och träd”, berättar han.
- Jag hade hoppats på att någon gång få göra ett offentligt uppdrag och tänkte samtidigt att det här blir en utmaning. Jag ville ha ett tema där det finns ett djur som huvudfigur i varje patientrum. Jag ville också att miljöerna skulle vara kopplade till olika delar av Stockholm. Det blev som en slags Stockholmsfauna. Min önskan är nu att bilderna ska kunna vara till glädje för många under lång tid framöver.

Korta fakta om den nya infektionskliniken

  • Invigning av infektionskliniken sker i två steg. 24 januari flyttar befintlig verksamhet in i nya lokaler och den 13 februari öppnar en ny avdelning med ytterligare 9 vårdplatser. Totalt blir det 36 vårdplatser fördelade på tre plan.
  • Kliniken bemannas av runt 100 medarbetare varav ca 20 infektionsläkare. Andra yrkeskategorier är sjuksköterskor och undersköterskor samt köksbiträden, sekreterare, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist. Några vakanser finns fortfarande, bland annat saknas sjuksköterskor.
  • 18 enkelrum med egen sluss och 9 dubbelrum med egen sluss.
  • Vårdplatserna är i första hand till för patienter med smittsamma och komplicerade infektioner.
  • Snittvårdtiden är ca 1 vecka. Enstaka patienterna vårdas i upp till 4 veckor eller mer på avdelningen.
  • Till infektionsmottagningen kommer patienter med olika typer av infektioner via remiss från t ex sin husläkare.

Kort om forskningen på kliniken

På kliniken förekommer också patientnära forskning av läkare och sjuksköterskor som jobbar där. De större forskningsinsatserna är fokuserade på multiresistenta bakterier, hepatit C och malaria. Men även mindre forskning på t ex larver som en effektiv behandling på infekterade sår, startas upp så fort kliniken fått tillgång till de larver som behövs för den här forskningen. Det kommer att finnas en liten utställning kring den forskningen på invigningen, där forskaren själv, leg sjuksköterskan och medicine doktor Helene Andersson, finns tillgänglig för frågor.

Journalister som vill delta på invigningen är välkomna kl 15.00 på måndag den 23 januari. Sjukhusledningen och klinikens ansvariga finns på plats och kan ta intervjuer.

Anmälan till ingvor.farinotte@ds.se alternativt ring på 070-162 12 11.

Foto: Johan Adelgren, Danderyds sjukhus. I bild ser vi leg sjuksköterskan Helene Andersson och undersköterskan Lisa Rosén från infektionskliniken.
Foto konstbilder: Per Mannberg

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. Läs mer om oss på www.ds.se