Skip to main content

Tre nya forskningsprojekt stöds av Stiftelsen Hjärtat

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 11:18 CEST

Den 23 maj fick stipendiaterna Peter Giesecke och Maria Wahlström ta emot diplom och blommor efter presentation av sina studier. Raffaele Scorza kunde tyvärr inte delta.

Nu kan ytterligare tre forskningsprojekt förverkligas tack vare Stiftelsen Hjärtat, som möjliggör patientnära forskning på Danderyds sjukhus i samarbete med KI.


Giftstruma ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar

Peter Giesecke, ST-läkare i kardiologi fick stipendium för studien "Sköldkörteln och hjärtat – tyreoidea sjukdomars inverkan på kardiovaskulär sjuklighet och död". Forskningen handlar bl a om att risken för hjärt-kärlsjukdom är högre för patienter med Hypertyeros (giftstruma i dagligt tal). Forskningen visar att dessa patienter har markant ökad risk för förmaksflimmer och ökad risk för död till följd av sjukdomen.

Hypertyeros är ett tillstånd där sköldkörteln överproducerar hormoner. Ca 1-2 procent av Sveriges befolkning är drabbade. I jämförelse kan nämnas att ca 3-4 procent av befolkningen har hjärtflimmer.

Peters forskning tyder dessvärre på att patienterna har en ökad risk för alla typer av hjärt-kärlsjukdom, inte bara hjärtflimmer. I andra delar av hans forskning har han dessutom funnit att hypertyerospatienter som behandlats kirurgiskt mår bättre än de som behandlats medicinskt. Han har även sett att patienter med lindrig hypertyeros inte får nämnvärt ökad risk för hjärtflimmer eller andra hjärt-kärlsjukdomar.

Den stora delen av hans forskning handlar om ifall en ny screeningsmetod, en ”tum-EKG-apparat” som t ex kan användas i hemmet, kan bidra till att i ett tidigt stadium hitta hjärtflimmerpatienter, så att dessa kan behandlas och därmed minska risken för stroke.

Peter Gieseckes handledare är professor Mårten Rosenqvist och överläkare med dr Viveka Frykman, båda verksamma på Danderyds sjukhus hjärtklinik, och docent Ove Törring, SÖS.

Medicinsk yoga - effektiv rehabilitering för hjärtpatienter

Hjärtsjuksköterskan Maria Wahlström introducerade Mediyoga för hjärtpatienter på Danderyds sjukhus redan 2010 och flera studier visar att yoga har signifikant positiva effekter på patienter som drabbats av hjärtinfarkt. En mindre studie av patienter med sk paroxysmalt förmaksflimmer (80 st) genomfördes under 2009-2012 som också visade på positiva effekter. Den nuvarande studien, "Effekter av Mediyoga hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer" omfattar 132 patienter uppdelade i tre grupper, en yoga-, en avslappnings- och en kontrollgrupp. Studien ska mäta upplevd livskvalitet, blodtryck och hjärtfrekvens mm på alla patienter i de olika grupperna för att upptäcka om det finns signifikanta skillnader.
En intervjustudie ska också genomföras med deltagarna i yogagruppen för att undersöka deras uppfattning om yoga.
Tidigare studier visar att kvinnor mår sämre än män av hjärtflimmer. Nu kan den nya studien visa om det även är så att kvinnor svarar bättre på medicinsk yoga än män.

Marias huvudhandledare är Monika Rydell-Karlsson, lektor, med.dr. Sophiahemmet högskola, KI. Bihandledare är Jörgen Medin, lektor, med.dr. Sophiahemmet högskola, KI och Mårten Rosenqvist, Professor, KI DS, verksam på Danderyds sjukhus hjärtklinik.

Kan ”extraslag” av hjärtat vara farliga?

Raffaele Scorza, specialistläkare i kardiologi får stipendium för "Den prognostiska betydelsen av ventrikulära extraslag hos patienter utan kända hjärtsjukdomar". Extraslag har vi alla, mer eller mindre. Tidigare har vi trott dessa är ofarliga, men har man mycket extraslag verkar det inte så. Raffaele ska forska mer om vilka sorters extraslag som är farliga och om dessa är kopplade till hjärtpåverkan. Han kommer att undersöka patienter med väldigt många extraslag (över 10 000 per dygn) med avancerat ultraljud av hjärtat.

Raffaeles handledare är professor Mårten Rosenqvist, docent Leif Friberg och överläkare Viveka Frykman, alla verksamma vid Danderyds sjukhus hjärtklinik.


Stiftelsen Hjärtat möjliggör patientnära forskning på DS

Hjärt-kärlsjukdom är Sveriges och världens vanligaste dödsorsak. För att ändra på det krävs investeringar och därför startades Stiftelsen Hjärtat 2014 av några framstående hjärtspecialister på Danderyds sjukhus.

Stiftelsen drivs helt ideellt och får inget statligt stöd. Forskningsprojekten kan förverkligas tack vare enskilda bidragsgivare.

Danderyds sjukhus har en av Sveriges största akutmottagningar och behandlar årligen närmare 800 människor med hjärtinfarkt. Här finns lång och bred erfarenhet av hjärt-kärlsjukdomar och de som forskar är också läkare och sjuksköterskor som träffar patienter varje dag. Därför blir det möjligt att ge sjukvård med spetskompetens och en forskning som är inriktad på våra vanligaste folksjukdomar; högt blodtryck, förmaksflimmer, hjärtsvikt och hjärtinfarkt.

Patientnära forskning utmärks av att resultaten kommer patienterna till godo betydligt snabbare jämfört med forskning som bedrivs på ett laboratorium.

Stiftelsens forskning bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet.

Läs mer här!

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. Läs mer om oss på www.ds.se