Media-no-image

Information där du är - Prova Datschas app

Nyheter   •   2014-12-17 13:37 CET

Vår mobila lösning ger dig tillgång till information direkt där du befinner dig. Information om fastighet och ägare men också möjlighet att se aktuell ägares hela portfölj på karta.

Via vår mobila lösning kan du direkt där du befinner dig få information om de närliggande kommersiella fastigheterna i form av fastighetsbeteckning, taxeringsvärde, typkod, total area, ägare samt fastighetsgränser.

Du kan även få fram en översikt av fastighetsägares totala portfölj och se aktuella fastigheter på karta.

Totalt finns det information om ca 400 000 svenska fastigheter i Datschas databas.

Kostnadsfri lösning
Vår mobila lösning ingår i abonnemangen och du laddar kostnadsfritt ner apparna via iTunes Store och Google Play.

Vår mobila lösning ger dig tillgång till information direkt där du befinner dig. Information om fastighet och ägare men också möjlighet att se aktuell ägares hela portfölj på karta.

Läs vidare »
Sc4kzeice7tfgzrb8ocq

Swedish Shopping Centre Directory uppdaterad med ny data

Nyheter   •   2014-12-04 09:41 CET

​Årlig kartläggningen av Sveriges köpcentrum, handelsområden och planerade projekt är nu släppt. Informationen finns tillgänglig i Datschas tjänst Swedish Shopping Centre Directory, SSCD.

Media-no-image

Årlig kartläggning av köpcentrum klar – SSCD uppdaterad med ny data

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 07:00 CET

Som en del i samarbetet med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC), har HUI Research nu färdigställt den årligen återkommande kartläggningen av Sveriges köpcentrum, handelsområden och planerade projekt. Informationen finns nu tillgänglig i Datschas tjänst Swedish Shopping Centre Directory, SSCD.

Tidigare i år förvärvade Datscha den webbaserade Köpcentrumkatalogen, SSCD.se. Samtidigt inledde företaget en gemensam satsning tillsammans med HUI Research och NCSC. En satsning som går helt i linje med Datschas strategi att arbeta med marknadens ledande informationsleverantörer.

”Det finns en stor efterfrågan av den här informationen, och vi ser fram emot att kunna distribuera den till samtliga SSCD-användare. Vårt samarbete med HUI och NCSC erbjuder det bästa från flera världar, där vi binder samman NCSC:s medlemmar med HUI:s research och Datschas webbtjänster”, säger Jacob Philipson, VD på Datscha.

SSCD står för Swedish Shopping Centre Directory och är en databas med information om alla
svenska köpcentrum och handelsplatser. Databasen som lanserades under 2013 är en av Centrumutveckling, vidareutveckling av den klassiska tryckta Köpcentrumkatalogen, vilken kom i sin första utgåva 1988. En tjänst som idag ägs och drivs av Datscha AB.
Databasen uppdateras av HUI Research och NCSC.

Datscha AB är Sveriges ledande leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter.  www.datscha.se

* Följ oss på LinkedIn    * Följ oss på Twitter    *Följ oss på mynewsdesk

Som en del i samarbetet med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC), har HUI Research nu färdigställt den årligen återkommande kartläggningen av Sveriges köpcentrum, handelsområden och planerade projekt. Informationen finns nu tillgänglig i Datschas tjänst Swedish Shopping Centre Directory, SSCD.

Läs vidare »
Media-no-image

Fastighetsekonom med fokus på kundnytta

Nyheter   •   2014-11-28 09:56 CET

Till vårt kontor i Stockholm söker vi en fastighetsekonom med fokus på kundnytta. En person som kan den kommersiella fastighetsmarknaden samt värdering och som vill vara med på vår tillväxtresa framöver.

Vår nuvarande Customer Success Manager går vidare mot nya utmaningar till vårt kontor i London. Nu söker vi hans efterträdare.

Vår tillväxttakt är hög och efterfrågan på våra tjänster ökar. Vi har 90 procent nöjda kunder, men stannar inte där. Har du rätt kompetens och engagemang så vill vi gärna ha dig med på vår framtida resa.

Varmt välkommen med din ansökan.

Till vårt kontor i Stockholm söker vi en fastighetsekonom med fokus på kundnytta. En person som kan den kommersiella fastighetsmarknaden samt värdering och som vill vara med på vår tillväxtresa framöver.

Läs vidare »
Media-no-image

Servicedriven Sales Support till vårt säljteam

Nyheter   •   2014-11-27 16:41 CET

Till vårt kontor i Stockholm söker vi en servicedriven Sales Support. En person som ska vara spindeln i nätet på vår säljavdelning.

Vår nuvarande Sales Support går vidare mot nya utmaningar inom företaget. Nu söker vi hans efterträdare.

Vår tillväxttakt är hög och efterfrågan på våra tjänster ökar. Vi har 90 procent nöjda kunder, men stannar inte där. Har du rätt kompetens och engagemang så vill vi gärna ha dig med på vår framtida resa.

Varmt välkommen med din ansökan.

Till vårt kontor i Stockholm söker vi en servicedriven Sales Support. En person som ska vara spindeln i nätet på vår säljavdelning.

Läs vidare »
Media-no-image

Seminarium värdeskapande bostadsprojekt

Nyheter   •   2014-11-21 15:47 CET

MSCI Real Estate – IPD anordnar sin nionde bostadskonferens. Kunniga personer från branschen berättar om intressanta och lönsamma projekt.

Tisdagen den 3 december arrangerar MSCI Real Estate – IPD sin nionde årliga bostadskonferens. I år på Citykonferensen i Stockholm city.

Seminarier
Kunniga personer från branschen berättar om intressant, lönsamma projekt och om vad som krävs för att skapa värde i ombyggnationer. Personerna belyser också vad som är viktigt att tänka på i sådana här projekt.

Prisade projekt och panel
MSCI Real Estate – IPD kommer också att lyfta prisade projekt. En panel kommer också svara på deltagarnas frågor.

Sista anmälningsdag är 1 december.

MSCI Real Estate – IPD anordnar sin nionde bostadskonferens. Kunniga personer från branschen berättar om intressanta och lönsamma projekt.

Läs vidare »
Media-no-image

Förbättrade möjligheter att värdera

Nyheter   •   2014-11-20 16:02 CET

Vi har utvecklat vårt samarbete med en av landets ledande fastighetskonsultbolag, DTZ. Framöver kan vi erbjuda våra kunder en bredare nytta av marknadsinformationen från dem.

Datscha köper och samlar in betydelsefull information från marknadens bästa källor som sedan paketeras in i informations- och analysverktyget. Information som tillhandahålls och uppdateras på olika sätt och för olika tidsperioder.

Marknadsinformation
Marknadsinformationen och lägesklassificeringen för landets kommuner levereras från tre av landets ledande fastighetskonsultbolag; Newsec, Forum Fastighetsekonomi och DTZ. Data som uppdateras i Datscha fyra gånger på år.

Utvecklat samarbete
Vi har nu utvecklat vårt samarbete med DTZ och kan framöver även erbjuda våra kunder möjligheten att schabloniserat värdera fastigheter med marknadsinformation från dem i 48 kommuner. En kvalitetsförbättring som kommer våra befintliga kunder tillgodo direkt.

I begreppet marknadsinformationen ingår hyres-, vakans- och direktavkastningsnivåer för de största kommunerna i landet.

Vi har utvecklat vårt samarbete med en av landets ledande fastighetskonsultbolag, DTZ. Framöver kan vi erbjuda våra kunder en bredare nytta av marknadsinformationen från dem.

Läs vidare »
Media-no-image

Markus Malamo ny chef i Finland

Nyheter   •   2014-11-19 10:31 CET

Datscha förstärker i Finland med en ny kontorschef. Markus Malamo tillträder tjänsten under november med fokus på att driva och utveckla företagets närvaro och kundbas på den finska marknaden.

Markus har många års erfarenhet från fastighetsbranschen. Han kommer närmast från en roll som kundansvarig på Lindström Invest Oy. Han har också under sin karriär arbetat inom fastighetsbranschen i England. Hans kommersiella profil och erfarenhet från fastighetsbranschen blir en tillgång för att nå nästa nivå.

Markus fokus är att driva och utveckla Datschas närvaro och kundbas på den finska marknaden samt att fortsätta jobba strategiskt med olika partners och leverantörer av data.

På Datschas finska kontor jobbar även Matti Uusivirta i rollen som kundansvarig.

Datscha förstärker i Finland med en ny kontorschef. Markus Malamo tillträder tjänsten under november med fokus på att driva och utveckla företagets närvaro och kundbas på den finska marknaden.

Läs vidare »
Media-no-image

Datscha med och definierar samhällsfastigheter

Nyheter   •   2014-11-07 10:54 CET

En gemensam definition för samhällsfastigheter har tagits fram i ett samarbete mellan några av marknadens största aktörerna.

Varierad definition
Uppfattningen om storleken på beståndet för samhällsfastigheter i Sverige har varierat kraftigt beroende på vilken definition som har använts.

Gemensam arbetsgrupp
MSCI initierade samarbetet av en gemensam definition som nu har tagits fram tillsammans med Datscha, Diligentia, Hemsö, Lönnbacken, Micasa, Rikshem och Vasakronan.

Den nya definitionen kommer att användas av alla inblandade parter.

Exempel på samhällsfastigheter är fängelser, skolor, äldreboenden och sjukhus.

Ny definition
Definitionen av samhällsfastigheter är nu enligt följande: "Fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter.”

En gemensam definition för samhällsfastigheter har tagits fram i ett samarbete mellan några av marknadens största aktörerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu är Datschas nya tjänst Hyresgäst här

Pressmeddelanden   •   2014-11-05 07:00 CET

Nu finns Datschas nya tjänst Hyresgäst på marknaden, med information om kommersiella hyresgäster. Tjänsten är unik i sitt slag och efterfrågad inom fastighetsbranschen. Lanseringen är i linje med företagets strategi för att möta den växande kundkretsen och framtidens behov.

”Det här har vi efterfrågat länge. Att snabbt och enkelt få samlad information om vilka hyresgäster som finns i en fastighet eller ett bestånd är centralt vid fastighetsanalys. Absolut ett verktyg som vi kommer att ha stor nytta av”, säger Gustav Källén, Vice VD NAI Svefa.

Användare av tjänsten är både Datschas befintliga kunder men också andra företag som har behov av att få information om hyresgäster i en fastighet. Exempelvis etablerare, uthyrare och olika leverantörer till fastighetsägare och hyresgäster.

”Med vår nya tjänst Hyresgäst kan alla aktörer direkt se vilka hyresgäster en fastighet har, alternativt se hyresgäster som finns i en fastighetsägares bestånd. Tjänsten kommer på ett kostnadseffektivt sätt att ge våra kunder helt nya, unika affärsmöjligheter”, säger Jacob Philipson, VD Datscha.

Funktionen är en tilläggstjänst och integreras i nuvarande plattform. Informationen om hyresgäster är komplex och kommer att samlas in via en kombination av strategiska partnerskap, olika datakällor samt intern bearbetning och analys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Philipson, VD Datscha AB, 0703-89 51 55, jacob.philipson@datscha.com
Karin Nilson, Marknadschef Datscha AB, 0700-77 34 35, karin.nilson@datscha.com

Datscha AB är Sveriges ledande leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. I Datscha finns bland annat information om ägarförhållanden, storlek, taxeringsvärden, hyresnivåer, förväntade kassaflöden, marknadsvärden etc.

Datscha har 500 företagskunder i sju länder vilka merparten är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden. Datscha ingår i Strongholdkoncernen. www.datscha.se

Nu finns Datschas nya tjänst Hyresgäst på marknaden, med information om kommersiella hyresgäster. Tjänsten är unik i sitt slag och efterfrågad inom fastighetsbranschen. Lanseringen är i linje med företagets strategi för att möta den växande kundkretsen och framtidens behov.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • jamdvwftcospb.rohqphilwnipsomun@bcgedaroxftscha.eftdibcoxsm
 • 0703-89 51 55

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • Marketing
 • kagyxnriobn.nigpivlson@dfuatulaoschazzmw.cvwjfikqlom
 • 070-0773435

Om Datscha AB

Informations- och analystjänst för effektivare fastighetsaffärer

Datscha AB är Sveriges ledande leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. Vi har över 515 företagskunder, de flesta verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden.

Vår tillväxttakt är hög och efterfrågan på vår tjänst ökar ständigt. 2010 lanserades Datscha i Finland och nu planerar vi för en lansering även i England.

Datscha ägs av Stronghold Invest AB.

Adress

 • Datscha AB
 • Stureplan 3 | Box 7795
 • SE-103 96 Stockholm
 • Sweden

Vårt moderbolag