Media-no-image

Seminarium värdeskapande bostadsprojekt

Nyheter   •   2014-11-21 15:47 CET

MSCI Real Estate – IPD anordnar sin nionde bostadskonferens. Kunniga personer från branschen berättar om intressanta och lönsamma projekt.

Tisdagen den 3 december arrangerar MSCI Real Estate – IPD sin nionde årliga bostadskonferens. I år på Citykonferensen i Stockholm city.

Seminarier
Kunniga personer från branschen berättar om intressant, lönsamma projekt och om vad som krävs för att skapa värde i ombyggnationer. Personerna belyser också vad som är viktigt att tänka på i sådana här projekt.

Prisade projekt och panel
MSCI Real Estate – IPD kommer också att lyfta prisade projekt. En panel kommer också svara på deltagarnas frågor.

Sista anmälningsdag är 1 december.

MSCI Real Estate – IPD anordnar sin nionde bostadskonferens. Kunniga personer från branschen berättar om intressanta och lönsamma projekt.

Läs vidare »
Media-no-image

Förbättrade möjligheter att värdera

Nyheter   •   2014-11-20 16:02 CET

Vi har utvecklat vårt samarbete med en av landets ledande fastighetskonsultbolag, DTZ. Framöver kan vi erbjuda våra kunder en bredare nytta av marknadsinformationen från dem.

Datscha köper och samlar in betydelsefull information från marknadens bästa källor som sedan paketeras in i informations- och analysverktyget. Information som tillhandahålls och uppdateras på olika sätt och för olika tidsperioder.

Marknadsinformation
Marknadsinformationen och lägesklassificeringen för landets kommuner levereras från tre av landets ledande fastighetskonsultbolag; Newsec, Forum Fastighetsekonomi och DTZ. Data som uppdateras i Datscha fyra gånger på år.

Utvecklat samarbete
Vi har nu utvecklat vårt samarbete med DTZ och kan framöver även erbjuda våra kunder möjligheten att schabloniserat värdera fastigheter med marknadsinformation från dem i 48 kommuner. En kvalitetsförbättring som kommer våra befintliga kunder tillgodo direkt.

I begreppet marknadsinformationen ingår hyres-, vakans- och direktavkastningsnivåer för de största kommunerna i landet.

Vi har utvecklat vårt samarbete med en av landets ledande fastighetskonsultbolag, DTZ. Framöver kan vi erbjuda våra kunder en bredare nytta av marknadsinformationen från dem.

Läs vidare »
Media-no-image

Markus Malamo ny chef i Finland

Nyheter   •   2014-11-19 10:31 CET

Datscha förstärker i Finland med en ny kontorschef. Markus Malamo tillträder tjänsten under november med fokus på att driva och utveckla företagets närvaro och kundbas på den finska marknaden.

Markus har många års erfarenhet från fastighetsbranschen. Han kommer närmast från en roll som kundansvarig på Lindström Invest Oy. Han har också under sin karriär arbetat inom fastighetsbranschen i England. Hans kommersiella profil och erfarenhet från fastighetsbranschen blir en tillgång för att nå nästa nivå.

Markus fokus är att driva och utveckla Datschas närvaro och kundbas på den finska marknaden samt att fortsätta jobba strategiskt med olika partners och leverantörer av data.

På Datschas finska kontor jobbar även Matti Uusivirta i rollen som kundansvarig.

Datscha förstärker i Finland med en ny kontorschef. Markus Malamo tillträder tjänsten under november med fokus på att driva och utveckla företagets närvaro och kundbas på den finska marknaden.

Läs vidare »
Media-no-image

Datscha med och definierar samhällsfastigheter

Nyheter   •   2014-11-07 10:54 CET

En gemensam definition för samhällsfastigheter har tagits fram i ett samarbete mellan några av marknadens största aktörerna.

Varierad definition
Uppfattningen om storleken på beståndet för samhällsfastigheter i Sverige har varierat kraftigt beroende på vilken definition som har använts.

Gemensam arbetsgrupp
MSCI initierade samarbetet av en gemensam definition som nu har tagits fram tillsammans med Datscha, Diligentia, Hemsö, Lönnbacken, Micasa, Rikshem och Vasakronan.

Den nya definitionen kommer att användas av alla inblandade parter.

Exempel på samhällsfastigheter är fängelser, skolor, äldreboenden och sjukhus.

Ny definition
Definitionen av samhällsfastigheter är nu enligt följande: "Fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter.”

En gemensam definition för samhällsfastigheter har tagits fram i ett samarbete mellan några av marknadens största aktörerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu är Datschas nya tjänst Hyresgäst här

Pressmeddelanden   •   2014-11-05 07:00 CET

Nu finns Datschas nya tjänst Hyresgäst på marknaden, med information om kommersiella hyresgäster. Tjänsten är unik i sitt slag och efterfrågad inom fastighetsbranschen. Lanseringen är i linje med företagets strategi för att möta den växande kundkretsen och framtidens behov.

”Det här har vi efterfrågat länge. Att snabbt och enkelt få samlad information om vilka hyresgäster som finns i en fastighet eller ett bestånd är centralt vid fastighetsanalys. Absolut ett verktyg som vi kommer att ha stor nytta av”, säger Gustav Källén, Vice VD NAI Svefa.

Användare av tjänsten är både Datschas befintliga kunder men också andra företag som har behov av att få information om hyresgäster i en fastighet. Exempelvis etablerare, uthyrare och olika leverantörer till fastighetsägare och hyresgäster.

”Med vår nya tjänst Hyresgäst kan alla aktörer direkt se vilka hyresgäster en fastighet har, alternativt se hyresgäster som finns i en fastighetsägares bestånd. Tjänsten kommer på ett kostnadseffektivt sätt att ge våra kunder helt nya, unika affärsmöjligheter”, säger Jacob Philipson, VD Datscha.

Funktionen är en tilläggstjänst och integreras i nuvarande plattform. Informationen om hyresgäster är komplex och kommer att samlas in via en kombination av strategiska partnerskap, olika datakällor samt intern bearbetning och analys.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Philipson, VD Datscha AB, 0703-89 51 55, jacob.philipson@datscha.com
Karin Nilson, Marknadschef Datscha AB, 0700-77 34 35, karin.nilson@datscha.com

Datscha AB är Sveriges ledande leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. I Datscha finns bland annat information om ägarförhållanden, storlek, taxeringsvärden, hyresnivåer, förväntade kassaflöden, marknadsvärden etc.

Datscha har 500 företagskunder i sju länder vilka merparten är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden. Datscha ingår i Strongholdkoncernen. www.datscha.se

Nu finns Datschas nya tjänst Hyresgäst på marknaden, med information om kommersiella hyresgäster. Tjänsten är unik i sitt slag och efterfrågad inom fastighetsbranschen. Lanseringen är i linje med företagets strategi för att möta den växande kundkretsen och framtidens behov.

Läs vidare »
Aue1ifwbkkhkbtzz6fs5

Ännu bättre kartor!

Nyheter   •   2014-10-31 08:16 CET

Vi utvecklar och förbättrar ständigt vår tjänst. Nu har vi gjort våra kartor ännu bättre. Allt för att det ska vara enklare och du ska får mer nytta av funktionen i vårt verktyg.

Media-no-image

Ny utvecklingschef sökes

Nyheter   •   2014-10-17 12:40 CEST

Datscha söker ny utvecklingschef med ansvar för den tekniska utvecklingen av den webbaserade tjänsten.

Vår nuvarande utvecklingschef går efter 9 år på företaget, vidare mot nya utmaningar. Nu söker vi hennes efterträdare. Datscha lägger stora resurser på utveckla vårt informations- och analysverktyg. Det senaste året har vi dubblerat antalet utvecklare samtidigt som vi återinvesterar halva omsättningen i produktutveckling och data.

Nyligen förvärvade vi även den webbaserade tjänsten SSCD.se, tidigare Köpcentrumkatalogen, av Centrumutveckling. Även utvecklingen av denna tjänst ingår i utvecklingschefens ansvar.

Som utvecklingschef ingår du i ledningsgruppen. Rapporterar gör du direkt till VD.

I denna rekryteringen samarbetar vi med Ogunsen Search & Selection.

Datscha söker ny utvecklingschef med ansvar för den tekniska utvecklingen av den webbaserade tjänsten.

Läs vidare »
Pn27agd5bxnt21ny5342

Datscha förvärvar Centrumutvecklings SSCD och inleder gemensam satsning med HUI och NCSC

Nyheter   •   2014-10-09 10:31 CEST

Datscha AB förvärvar delar av Centrumutvecklings verksamhet och blir ägare till den webbaserade Köpcentrumkatalogen, SSCD. Samtidigt går företaget in i en gemensam satsning tillsammans med HUI och NCSC och samlar all köpcentruminformation i en enda tjänst.

Media-no-image

Datscha, HUI och NCSC i gemensam satsning

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 06:54 CEST

Datscha AB förvärvar delar av Centrumutvecklings verksamhet och blir ägare till den webbaserade Köpcentrumkatalogen, SSCD. Samtidigt går företaget in i en gemensam satsning tillsammans med HUI och NCSC och samlar all köpcentruminformation i en enda tjänst.

SSCD och Centrumfakta slås ihop till en gemensam tjänst och databas. Tjänsten ska drivas av Datscha och databasen uppdateras av HUI och NCSC. Datscha kommer även på sikt att komplettera den egna tjänsten med den nya databasen.

”Både det aktuella förvärvet och samarbetet med NCSC och HUI går helt i linje med vår strategi att ständigt investera i produktutveckling i kombination med att söka partnerskap med marknadens ledande informationsleverantörer. Det går dessutom hand i hand med Datschas lansering av information om hyresgäster senare i år”, säger Jacob Philipson, VD på Datscha. 

”Detta är goda nyheter för våra medlemmar. De får nu tillgång till den bästa databasen i det bästa verktyget”, säger Marika Wærn, VD på NCSC. 

”Marknaden får det bästa av flera världar. Vårt ansvar i detta samarbete blir att tillföra data och vår kompetens kring köpcentrum och handelsplatser”, säger Lena Larsson, VD på HUI Research.

SSCD står för Swedish Shopping Center Directory och är en databas med information om alla
svenska köpcentrum och handelsplatser. Databasen som lanserades under 2013 är en av Centrumutveckling, vidareutveckling av den klassiska tryckta Köpcentrumkatalogen, vilken kom i sin första utgåva 1988.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jacob Philipson, VD Datscha AB, 0703-89 51 55, jacob.philipson@datscha.com
Karin Nilson, Marknadschef Datscha AB, 0700-77 34 35, karin.nilson@datscha.com

Datscha AB erbjuder en webbaserad informations- och analystjänst för kommersiella fastigheter i Sverige och Finland. I tjänsten finns bland annat information om ägarförhållanden, storlek, taxeringsvärden, hyresnivåer, förväntade kassaflöden, marknadsvärden etc.

Datscha AB har över 500 företagskunder i sju länder vilka merparten är verksamma inom finans- eller
fastighetsmarknaden. Företaget ingår i Stronghold-koncernen. Mer information på www.datscha.com.


Datscha AB förvärvar delar av Centrumutvecklings verksamhet och blir ägare till den webbaserade Köpcentrumkatalogen, SSCD. Samtidigt går företaget in i en gemensam satsning tillsammans med HUI och NCSC och samlar all köpcentruminformation i en enda tjänst.

Läs vidare »
Media-no-image

Datscha lanserar information om hyresgäster

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 08:00 CEST

Datscha AB fortsätter sin offensiva satsning och lanserar ny tilläggstjänst med information om kommersiella hyresgäster på den svenska marknaden. Lanseringen är i linje med företagets strategi för att möta den växande kundkretsen och framtidens behov.

Den nya funktionen kommer att erbjudas som en tilläggstjänst och integreras i nuvarande plattform. Informationen om hyresgäster är komplex och kommer att samlas in via en kombination av strategiska partnerskap, olika datakällor samt intern bearbetning och analys.

”Information om hyresgäster, är något som efterfrågats starkt av våra kunder. Med vår nya tilläggstjänst kan vi nu tillgodose detta behov. Vi lägger stora resurser på att utveckla Datscha och har dubblerat antalet utvecklare samt återinvesterar halva omsättningen i produktutveckling och data”, säger Jacob Philipson, VD på Datscha. 

Den nya tilläggstjänsten sluttestas de kommande veckorna och planerad lansering är under kvartal fyra i år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Philipson, VD Datscha AB, 0703-89 51 55, jacob.philipson@datscha.com

Datscha AB erbjuder via en webbtjänst information om kommersiella fastigheter i Sverige och Finland. I tjänsten Datscha finns bland annat information om ägarförhållanden, storlek, taxeringsvärden, hyresnivåer, förväntade kassaflöden, marknadsvärden etc.

Datscha AB har 500 företagskunder i sju länder vilka merparten är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden. Företaget ingår i Stronghold-koncernen.


Datscha AB fortsätter sin offensiva satsning och lanserar ny tilläggstjänst med information om kommersiella hyresgäster på den svenska marknaden. Lanseringen är i linje med företagets strategi för att möta den växande kundkretsen och framtidens behov.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • hlzqqxjawzcovgqtcswrzowztqb.philudipson@datsnvchbfa.cowtfjsxm
 • 0703-89 51 55

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • Marketing
 • waguctkausrifjn.gaahljohslnpniugvklsfpon@datayjpsclmbxndkohavkcm.cobbhom
 • 070-0773435

Om Datscha AB

Informations- och analystjänst för effektivare fastighetsaffärer

Datscha AB är Sveriges ledande leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. I Datscha finns bland annat information om ägarförhållanden, storlek, taxeringsvärden, hyresnivåer, förväntade kassaflöden, marknadsvärden etc. Vi erbjuder också information om kommersiella hyresgäster samt köpcentrum och handelsplatser.

Datscha har 500 företagskunder i sju länder vilka merparten är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden. Datscha ingår i Strongholdkoncernen. www.datscha.se

Adress

 • Datscha AB
 • Stureplan 3 | Box 7795
 • SE-103 96 Stockholm
 • Sweden

Länkar

Vårt moderbolag