Media-no-image

Ny utvecklingschef sökes

Nyheter   •   2014-10-17 12:40 CEST

Datscha söker ny utvecklingschef med ansvar för den tekniska utvecklingen av den webbaserade tjänsten.

Vår nuvarande utvecklingschef går efter 9 år på företaget, vidare mot nya utmaningar. Nu söker vi hennes efterträdare. Datscha lägger stora resurser på utveckla vårt informations- och analysverktyg. Det senaste året har vi dubblerat antalet utvecklare samtidigt som vi återinvesterar halva omsättningen i produktutveckling och data.

Nyligen förvärvade vi även den webbaserade tjänsten SSCD.se, tidigare Köpcentrumkatalogen, av Centrumutveckling. Även utvecklingen av denna tjänst ingår i utvecklingschefens ansvar.

Som utvecklingschef ingår du i ledningsgruppen. Rapporterar gör du direkt till VD.

I denna rekryteringen samarbetar vi med Ogunsen Search & Selection.

Datscha söker ny utvecklingschef med ansvar för den tekniska utvecklingen av den webbaserade tjänsten.

Läs vidare »
Pn27agd5bxnt21ny5342

Datscha förvärvar Centrumutvecklings SSCD och inleder gemensam satsning med HUI och NCSC

Nyheter   •   2014-10-09 10:31 CEST

Datscha AB förvärvar delar av Centrumutvecklings verksamhet och blir ägare till den webbaserade Köpcentrumkatalogen, SSCD. Samtidigt går företaget in i en gemensam satsning tillsammans med HUI och NCSC och samlar all köpcentruminformation i en enda tjänst.

Media-no-image

Datscha, HUI och NCSC i gemensam satsning

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 06:54 CEST

Datscha AB förvärvar delar av Centrumutvecklings verksamhet och blir ägare till den webbaserade Köpcentrumkatalogen, SSCD. Samtidigt går företaget in i en gemensam satsning tillsammans med HUI och NCSC och samlar all köpcentruminformation i en enda tjänst.

SSCD och Centrumfakta slås ihop till en gemensam tjänst och databas. Tjänsten ska drivas av Datscha och databasen uppdateras av HUI och NCSC. Datscha kommer även på sikt att komplettera den egna tjänsten med den nya databasen.

”Både det aktuella förvärvet och samarbetet med NCSC och HUI går helt i linje med vår strategi att ständigt investera i produktutveckling i kombination med att söka partnerskap med marknadens ledande informationsleverantörer. Det går dessutom hand i hand med Datschas lansering av information om hyresgäster senare i år”, säger Jacob Philipson, VD på Datscha. 

”Detta är goda nyheter för våra medlemmar. De får nu tillgång till den bästa databasen i det bästa verktyget”, säger Marika Wærn, VD på NCSC. 

”Marknaden får det bästa av flera världar. Vårt ansvar i detta samarbete blir att tillföra data och vår kompetens kring köpcentrum och handelsplatser”, säger Lena Larsson, VD på HUI Research.

SSCD står för Swedish Shopping Center Directory och är en databas med information om alla
svenska köpcentrum och handelsplatser. Databasen som lanserades under 2013 är en av Centrumutveckling, vidareutveckling av den klassiska tryckta Köpcentrumkatalogen, vilken kom i sin första utgåva 1988.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jacob Philipson, VD Datscha AB, 0703-89 51 55, jacob.philipson@datscha.com
Karin Nilson, Marknadschef Datscha AB, 0700-77 34 35, karin.nilson@datscha.com

Datscha AB erbjuder en webbaserad informations- och analystjänst för kommersiella fastigheter i Sverige och Finland. I tjänsten finns bland annat information om ägarförhållanden, storlek, taxeringsvärden, hyresnivåer, förväntade kassaflöden, marknadsvärden etc.

Datscha AB har över 500 företagskunder i sju länder vilka merparten är verksamma inom finans- eller
fastighetsmarknaden. Företaget ingår i Stronghold-koncernen. Mer information på www.datscha.com.


Datscha AB förvärvar delar av Centrumutvecklings verksamhet och blir ägare till den webbaserade Köpcentrumkatalogen, SSCD. Samtidigt går företaget in i en gemensam satsning tillsammans med HUI och NCSC och samlar all köpcentruminformation i en enda tjänst.

Läs vidare »
Media-no-image

Datscha lanserar information om hyresgäster

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 08:00 CEST

Datscha AB fortsätter sin offensiva satsning och lanserar ny tilläggstjänst med information om kommersiella hyresgäster på den svenska marknaden. Lanseringen är i linje med företagets strategi för att möta den växande kundkretsen och framtidens behov.

Den nya funktionen kommer att erbjudas som en tilläggstjänst och integreras i nuvarande plattform. Informationen om hyresgäster är komplex och kommer att samlas in via en kombination av strategiska partnerskap, olika datakällor samt intern bearbetning och analys.

”Information om hyresgäster, är något som efterfrågats starkt av våra kunder. Med vår nya tilläggstjänst kan vi nu tillgodose detta behov. Vi lägger stora resurser på att utveckla Datscha och har dubblerat antalet utvecklare samt återinvesterar halva omsättningen i produktutveckling och data”, säger Jacob Philipson, VD på Datscha. 

Den nya tilläggstjänsten sluttestas de kommande veckorna och planerad lansering är under kvartal fyra i år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Philipson, VD Datscha AB, 0703-89 51 55, jacob.philipson@datscha.com

Datscha AB erbjuder via en webbtjänst information om kommersiella fastigheter i Sverige och Finland. I tjänsten Datscha finns bland annat information om ägarförhållanden, storlek, taxeringsvärden, hyresnivåer, förväntade kassaflöden, marknadsvärden etc.

Datscha AB har 500 företagskunder i sju länder vilka merparten är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden. Företaget ingår i Stronghold-koncernen.


Datscha AB fortsätter sin offensiva satsning och lanserar ny tilläggstjänst med information om kommersiella hyresgäster på den svenska marknaden. Lanseringen är i linje med företagets strategi för att möta den växande kundkretsen och framtidens behov.

Läs vidare »
Media-no-image

Datscha lanserar ”The New Black” – ett helt nytt Datscha i juni

Pressmeddelanden   •   2014-05-21 07:20 CEST

Datscha fortsätter sin offensiva satsning och lanserar "The New Black", ett helt nytt Datscha med enklare gränssnitt, nya och bättre funktioner och en mer modern känsla. Arbetet är en del av en större utvecklingsstrategi för att möta framtidens behov och en växande kundkrets.

Datscha har under det senaste året investerat cirka en tredjedel av omsättningen på utveckling av nya produkter, tjänster samt funktioner och nu också en ny teknisk plattform. Det nya gränssnittet är enklare, snabbare och modernare än dagens version.

"Vår kundkrets fortsätter växa och våra användare driver på utvecklingen av nästa generations webblösningar. Vi har varit marknadsledande i nästan 20 år och vill fortsätta på den vägen varför vi satsar så stort på utveckling", säger Jacob Philipson, VD på Datscha.

Den nya plattformens ledord är "enkelt och modernt" och innehåller 100-tals nya funktioner och förbättringar relativt dagens lösning. Användaren kommer bland annat att få en bättre sökfunktion och navigering, färre klick, en ny modern grafik samtidigt som plattformen är iPad-kompatibel. Även tekniken kommer att förbättras med ökad prestanda samt smartare och förbättrade funktioner.

"Vi fick chansen pröva på att använda den nya plattformen. Nyheterna i systemet och alla förbättringar gör det möjligt att se data från fler perspektiv än tidigare. Plattformen är enkel att använda och går snabbt. Verktyget underlättar verkligen mitt dagliga användande", säger Gustav Källén, vice VD, NAI Svefa

"Vi har både förbättrat befintliga och utvecklat nya funktioner. Men framförallt kommer användarna få en bättre, enklare, modernare, snyggare, och snabbare lösning jämfört med tidigare. Alla användare som loggar in från och med morgonen den 27:e juni kommer automatiskt få tillgång till allt detta", säger Jacob Philipson.

"The New Black", nya Datscha, lanseras den 27:e juni. I samband med lanseringen finns möjlighet att komma på en premiärvisning hos Datscha där alla nyheter och förbättringar demonstreras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Philipson, VD Datscha, 0703-89 51 55

Magnus Svantegård, Produktchef Datscha, 0708-24 40 58

Datscha erbjuder via en webbtjänst information om kommersiella fastigheter i Sverige och Finland. I Datscha finns bland annat information om ägarförhållanden, storlek, taxeringsvärden, hyresnivåer, förväntade kassaflöden, marknadsvärden etc.

Datscha har 500 företagskunder i sju länder vilka merparten är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden. Datscha ingår i Strongholdkoncernen. www.datscha.com


Datscha fortsätter sin offensiva satsning och lanserar ”The New Black”, ett helt nytt Datscha med enklare gränssnitt, nya och bättre funktioner och en mer modern känsla. Arbetet är en del av en större utvecklingsstrategi för att möta framtidens behov och en växande kundkrets.

Läs vidare »
Media-no-image

Stark inledning för Göteborgs fastighetsmarknad under årets första kvartal

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 07:40 CEST

Göteborgs fastighetsmarknad fick en positiv inledning på året. Under första kvartalet stod Göteborg för 15 procent av landets totala transaktionsvolym, tillika 4.1 miljarder, vilket är en rejäl ökning i jämförelse med samma period föregående år då siffran endast var 1,6 procent. Detta enligt Datscha som tillhandahåller webbaserad fastighetsinformation.

En av anledningarna till den stora ökningen i Göteborgsområdet är Volvokoncernens försäljning av en portfölj på 1,8 miljarder kronor till Söderport Fastigheter som samägs av Hemfosa och Sagax. Försäljningen omfattade 900 000 kvm mark med större andelen fastigheter placerade i Torslanda, Göteborg, cirka 189 000 kvm lager-/lätt industrilokal samt kontorslokaler om 111 000 kvm. Förvärvet är dock villkorat av godkännande från Konkurrensverket och beräknas ske under april 2014.

”Den starka avslutningen på föregående år och nu även en stark inledning på 2014 visar att svenska fastigheter fortsatt är attraktiva investeringar. Fastigheter i bästa lägen har alltid varit intressanta för investerarna men vi ser en klassisk marknadsutveckling där riskviljan och fokus flyttas till de mer sekundära segmenten som ytterområden och regionstäder”, säger Max Barclay, VD för Newsec Sweden

En annan stor affär i Göteborgsområdet under perioden var Profi Fastigheter som sålde kontorsfastigheten Kallebäck 17:2. Fastigheten är 36 700 kvm stor och består huvudsakligen av kontor och högteknologiska labbytor med tillhörande 500 parkeringsplatser. Köpare var bolaget Kallebäck Property Invest AB som bildats och strukturerats av Pareto Securities AB, för 840 miljoner kronor.

Datscha följer även säljrådgivarnas marknadsandelar för Göteborgsmarknaden. För första kvartalet 2014 toppas statistiken av CBRE som har en andel på hela 61 procent, mycket tack vare Volvokoncernens försäljning. Savills ligger tvåa med 20 procent följt av Tenzing på närmare 9 procent och Leimdörfer på drygt 6 procent.

Den totala fastighetstransaktionsvolymen under det första kvartalet i hela landet uppgick till 26,9 miljarder kronor (transaktioner över 40 miljoner kronor). Det är en rejäl ökning jämfört med samma period föregående år då volymen uppgick till 17,8 miljarder, men en nedgång jämfört med det sista kvartalet 2013 då transaktionsvolymen uppgick till 34,5 miljarder kronor. Flest fastighetsaffärer under perioden gjordes i Stockholm med 38 procent, följt av Göteborg på 15 procent, Uppsala på 7 procent och Malmö på 3 procent av den totala transaktionsvolymen.

Datscha sammanställer såväl lagfarter samt kommersiella fastighetstransaktioner som inte sker via lagfart, utan som en del av en bolagsaffär. Informationsverktyget är ett viktigt hjälpmedel för att skapa sig en bild av fastighetsmarknaden och för att kunna göra heltäckande analyser.

För ytterligare information:

Jacob Philipson, VD Datscha, 0703-89 51 55

Kristina Andersson, Research Manager, Datscha 0708-44 30 60


Datscha erbjuder via en webbtjänst information om kommersiella fastigheter i Sverige och Finland. I Datscha finns bland annat information om ägarförhållanden, storlek, taxeringsvärden, hyresnivåer, förväntade kassaflöden, marknadsvärden etc.

Datscha har 500 företagskunder i sju länder vilka merparten är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden. Datscha ingår i Strongholdkoncernen. www.datscha.com


Göteborgs fastighetsmarknad fick en positiv inledning på året. Under första kvartalet stod Göteborg för 15 procent av landets totala transaktionsvolym, tillika 4.1 miljarder, vilket är en rejäl ökning i jämförelse med samma period föregående år då siffran endast var 1,6 procent. Detta enligt Datscha som tillhandahåller webbaserad fastighetsinformation.

Läs vidare »
Media-no-image

Datscha fortsätter offensiv satsning – lanserar nya Datscha

Pressmeddelanden   •   2014-03-10 07:30 CET

Datscha fortsätter sin offensiva satsning och lanserar inom kort nya Datscha baserat på marknadens senaste teknologi vilket medför bättre funktioner och ett enkelt och modernt gränssnitt. Det är en del i bolagets strategi att möta framtidens behov och en växande kundkrets.

Datscha har under det senaste året investerat mer än en tredjedel av den totala omsättningen på utveckling av nya produkter, tjänster samt funktioner och nu också en ny teknisk plattform. Det nya gränssnittet är modernare, enklare och snabbare än dagens version.

”Vår kundkrets växer stadigt och med 2013 års rekord i tillströmning av nya kunder i både Sverige och Finland känner vi och våra ägare ansvar och vill återinvestera så mycket som möjligt i vår produkt. Därmed fortsätter vi driva utvecklingen av webblösningar för nästa generations värdering och fastighetsinformationssystem. Detta är det enskilt största utvecklingsprojektet på Datscha som jag varit med om. Datscha har varit marknadsledande i över ett decennium och vi vill fortsätta på den vägen”, säger Jacob Philipson, VD på Datscha. 

Den nya plattformens ledord är ”modernt och enkelt” och innehåller en rad olika möjligheter och förbättringar relativt dagens lösning. Användaren kommer att få en bättre sökfunktion och navigering, färre klick, en ny modern grafik samtidigt som plattformen är iPad-kompatibel. Även tekniken kommer att förbättras med ökad prestanda samt smartare och förbättrade funktioner.

”Vi har både förädlat befintliga och utvecklat nya funktioner i fjärde generationen Datscha, det vi kallar för ”the new black”, vilket gör det möjligt att se data från fler perspektiv än tidigare. Men framför allt kommer användarna få en bättre, modernare, enklare och snabbare lösning jämfört med tidigare”, säger Jacob Philipson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Philipson, VD Datscha, 0703-89 51 55

Magnus Svantegård, Produktchef Datscha, 0708-24 40 58


Datscha erbjuder via en webbtjänst information om kommersiella fastigheter i Sverige och Finland. I Datscha finns bland annat information om ägarförhållanden, storlek, taxeringsvärden, hyresnivåer, förväntade kassaflöden, marknadsvärden etc.

Datscha har 500 företagskunder i sju länder vilka merparten är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden. Datscha ingår i Strongholdkoncernen. www.datscha.com


Datscha fortsätter sin offensiva satsning och lanserar inom kort nya Datscha baserat på marknadens senaste teknologi vilket medför bättre funktioner och ett enkelt och modernt gränssnitt. Det är en del i bolagets strategi att möta framtidens behov och en växande kundkrets.

Läs vidare »
Media-no-image

Datscha utökar samarbetet med JLL, NAI Svefa och Forum Fastighetsekonomi

Pressmeddelanden   •   2014-03-07 07:30 CET

Datscha får förnyat och utökat förtroende att leverera sina webbaserade tjänster till fastighetskonsultföretagen JLL, NAI Svefa och Forum Fastighetsekonomi.
Genom attraktiva och moderna tjänster har Datscha blivit en naturlig partner vid objekts-, bolags- och marknadsanalyser i fastighetsbranschen.Utöver flerårigt förlängda avtal och addering av fler användare för tjänsterna har JLL, NAI Svefa och Forum Fastighetsekonomi också valt att utöka sitt engagemang med tjänsten bolagsaffärer.

"Datschas tjänster är ett viktigt komplement för oss i arbetet att göra heltäckande fastighetsanalyser. Nu förlänger vi avtalet och kan dessutom även börja använda bolagsaffärer vilket breddar användningsområdet ytterligare", säger Gustav Källén vVD, NAI Svefa.

Datscha, som funnits på marknaden i nästan 20 år, arbetar löpande med att utveckla sina tjänster. Bolagsaffärer lanserades i juni 2013 och har sedan dess fyllt ett tomrum på marknaden avseende information om kommersiella fastighetstransaktioner som inte sker via lagfart, utan som en del av en bolagsaffär. Tjänsten har blivit ett viktigt hjälpmedel för att skapa sig en bild av fastighetsmarknaden och för att kunna göra heltäckande analyser.

"Vi ser ett ständigt ökat behov från våra kunder och arbetar kontinuerligt med att utveckla våra tjänster. Vi har höga ambitioner och det är glädjande att fastighetskonsultföretagen vill vara med på den resan och har förlängt sina avtal", säger Jacob Philipson, VD på Datscha.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Philipson, VD Datscha, 0703-89 51 55

Anna Henriks, Säljchef Datscha, 0707-20 46 67Datscha erbjuder via en webtjänst information om kommersiella fastigheter i Sverige och Finland. I Datscha finns bland annat information om ägarförhållanden, storlek, taxeringsvärden, hyresnivåer, förväntade kassaflöden, marknadsvärden etc.

Datscha har 500 företagskunder i sju länder vilka merparten är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden. Datscha ingår i Strongholdkoncernen. www.datscha.com


Datscha får förnyat och utökat förtroende att leverera sina webbaserade tjänster till fastighetskonsultföretagen JLL, NAI Svefa och Forum Fastighetsekonomi. Genom attraktiva och moderna tjänster har Datscha blivit en naturlig partner vid objekts-, bolags- och marknadsanalyser i fastighetsbranschen.

Läs vidare »
Media-no-image

Svenska storbanker väljer Datscha igen

Pressmeddelanden   •   2014-02-05 07:30 CET

Datscha får förnyat förtroende att leverera sina webbaserade tjänster till Swedbank, SEB och SBAB. Genom attraktiva och moderna tjänster har Datscha blivit en naturlig partner vid marknadsanalyser inom fastighetsbranschen och bankerna förlänger nu med fleråriga avtal.

”Vi har använt Datschas tjänster under många år för vår verksamhet gentemot fastighetsmarknaden. För att skapa ännu bättre förutsättningar för våra interna värderare att analysera den lokala fastighetsmarknaden utökar vi våra befintliga abonnemang med tilläggstjänsten Forum Fastighetsekonomi vilket i Datscha ger oss fler leverantörer av marknadsinformation”, säger Sören Jonsson, Swedbank Fastighetsanalys.

En annan av Datschas tjänster som används av just banker är bolagsaffärer. Tjänsten lanserades i juni 2013 och har sedan dess fyllt ett tomrum på marknaden avseende information om kommersiella fastighetstransaktioner som inte sker via lagfart, utan som en del av en bolagsaffär. Tjänsten har blivit ett viktigt hjälpmedel för att skapa sig en bild av fastighetsmarknaden och för att kunna göra heltäckande analyser.

”Utöver den nytta vi har med Datschas tjänster är de en givande samarbetspartner som kontinuerligt vill förnya och utveckla sina tjänster. Det ger ett attraktivt och uppdaterat erbjudande”, säger Daniel Almgren, Värderingschef, SBAB. 

Datscha arbetar kontinuerligt med att utveckla sitt tjänsteutbud och för att hitta nya användningsområden. Sedan november 2013 finns till exempel tjänsten bolagsaffärer även för den finska marknaden.

”Vi försöker ständigt förnya vårt erbjudande och hitta nya användningsområden. Att vi får förnyat förtroende från några av Sveriges största banker är ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning och att vi är en trygg leverantör”, säger Jacob Philipson, VD, Datscha.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jacob Philipson, VD Datscha, 0703-89 51 55

Anna Henriks, Säljchef Datscha, 0707-20 46 67


Datscha erbjuder via en webtjänst information om kommersiella fastigheter i Sverige och Finland. I Datscha finns bland annat information om ägarförhållanden, storlek, taxeringsvärden, hyresnivåer, förväntade kassaflöden, marknadsvärden etc.

Datscha har 500 företagskunder i sju länder vilka merparten är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden. Datscha ingår i Strongholdkoncernen. www.datscha.com


Datscha får förnyat förtroende att leverera sina webbaserade tjänster till Swedbank, SEB och SBAB. Genom attraktiva och moderna tjänster har Datscha blivit en naturlig partner vid marknadsanalyser inom fastighetsbranschen och bankerna förlänger nu med fleråriga avtal.

Läs vidare »
Media-no-image

Datscha lanserar direktutdrag från Lantmäteriet

Pressmeddelanden   •   2013-08-27 08:00 CEST

Datscha och InfoTrader startar ett samarbete som möjliggör att tillhandahålla FDS-utdrag från Lantmäteriets fastighetsregister i Datschas system. I det dagsaktuella FDS-utdraget som hämtas direkt online framgår till exempel ägare, taxeringsvärde samt om det finns särskilda rättigheter knutna till fastigheten till exempel servitut eller inteckningar.

Utdragen innefattar samtliga fastigheter inklusive småhus. Därmed erbjuds aktörer i finans- och fastighetsbranschen ett tidsbesparande och effektivt sätt till informationsinsamling i ett och samma system.

”Genom samarbetet med InfoTrader och vår nyutveckling i Datscha kan vi nu erbjuda våra kunder en efterfrågad funktion. Tjänsten riktar sig till våra befintliga användare,vilka på ett mycket enkelt sätt kommer kunna inhämta utdrag från Lantmäteriet direkt från vårt system”, säger Datschas VD Jacob Philipson.

Lansering av den nya funktionen sker i samband med Business Arena fastighetsmässa 18 september.

”Vi ser fram emot att vara samarbetspartner till Datscha och ser dem som en naturlig kanal för våra produkter då de är marknadsledande i Sverige på att tillhandahålla omfattande fastighetsinformation”, säger InfoTraders VD Fredrik Malmros.

Datscha samlar, matchar, paketerar och förmedlar information från de mest kvalitativa källorna på fastighetsmarknaden och gör den lättillgänglig via internet. InfoTrader är ett kunskapsföretag med bred kompetens inom områden som fastighets-, företags-, kart- och befolkningsinformation.

För ytterligare information kontakta:

Jacob Philipson, VD Datscha, 0703-89 51 55
Linda Claesson, Marknadschef, Datscha 0709-96 28 52

Datscha erbjuder via en webtjänst information om kommersiella fastigheter i Sverige och Finland. I Datscha finns bland annat information om ägarförhållanden, storlek, taxeringsvärden, hyresnivåer, förväntade kassaflöden och marknadsvärden etc.

Datscha har 500 företagskunder i sju länder vilka merparten är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden. Datscha ingår i Strongholdkoncernen. www.datscha.com

 

Datscha och InfoTrader startar ett samarbete som möjliggör att tillhandahålla FDS-utdrag från Lantmäteriets fastighetsregister i Datschas system. I det dagsaktuella FDS-utdraget som hämtas direkt online framgår till exempel ägare, taxeringsvärde samt om det finns särskilda rättigheter knutna till fastigheten till exempel servitut eller inteckningar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Managing Director
 • jacob.philipson@datscha.com
 • 0703-89 51 55

 • Presskontakt
 • Marketing Manager
 • Marketing
 • karin.nilson@datscha.com
 • 070-0773435

Om DATSCHA AB

Datscha gives customers the foundation for wise decisions

Datscha is Sweden's leading provider of services for information and analysis of commercial properties.

As our client you receive quick web access to information about all commercial properties in Sweden and Finland and an efficient tool for analysing the information.

Datscha has more than 1600 users in seven different countries, most of which operate within the financial or property market.

Datscha currently has 20 employees, and a turnover of 50 million SEK.

Adress

 • DATSCHA AB
 • Stureplan 3 | Box 7795
 • SE-103 96 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar

Vårt moderbolag