Skip to main content

Svenska storbanker väljer Datscha igen

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 07:30 CET

Datscha får förnyat förtroende att leverera sina webbaserade tjänster till Swedbank, SEB och SBAB. Genom attraktiva och moderna tjänster har Datscha blivit en naturlig partner vid marknadsanalyser inom fastighetsbranschen och bankerna förlänger nu med fleråriga avtal.

”Vi har använt Datschas tjänster under många år för vår verksamhet gentemot fastighetsmarknaden. För att skapa ännu bättre förutsättningar för våra interna värderare att analysera den lokala fastighetsmarknaden utökar vi våra befintliga abonnemang med tilläggstjänsten Forum Fastighetsekonomi vilket i Datscha ger oss fler leverantörer av marknadsinformation”, säger Sören Jonsson, Swedbank Fastighetsanalys.

En annan av Datschas tjänster som används av just banker är bolagsaffärer. Tjänsten lanserades i juni 2013 och har sedan dess fyllt ett tomrum på marknaden avseende information om kommersiella fastighetstransaktioner som inte sker via lagfart, utan som en del av en bolagsaffär. Tjänsten har blivit ett viktigt hjälpmedel för att skapa sig en bild av fastighetsmarknaden och för att kunna göra heltäckande analyser.

”Utöver den nytta vi har med Datschas tjänster är de en givande samarbetspartner som kontinuerligt vill förnya och utveckla sina tjänster. Det ger ett attraktivt och uppdaterat erbjudande”, säger Daniel Almgren, Värderingschef, SBAB. 

Datscha arbetar kontinuerligt med att utveckla sitt tjänsteutbud och för att hitta nya användningsområden. Sedan november 2013 finns till exempel tjänsten bolagsaffärer även för den finska marknaden.

”Vi försöker ständigt förnya vårt erbjudande och hitta nya användningsområden. Att vi får förnyat förtroende från några av Sveriges största banker är ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning och att vi är en trygg leverantör”, säger Jacob Philipson, VD, Datscha.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jacob Philipson, VD Datscha, 0703-89 51 55

Anna Henriks, Säljchef Datscha, 0707-20 46 67


Datscha erbjuder via en webtjänst information om kommersiella fastigheter i Sverige och Finland. I Datscha finns bland annat information om ägarförhållanden, storlek, taxeringsvärden, hyresnivåer, förväntade kassaflöden, marknadsvärden etc.

Datscha har 500 företagskunder i sju länder vilka merparten är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden. Datscha ingår i Strongholdkoncernen. www.datscha.com


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera