Skip to main content

Taggar

region skåne 106 socialdemokraterna 87 skåne 64 Miljöpartiet 61 sjukvård 60 anders åkesson 55 henrik fritzon 46 kollektivtrafik 25 anna-lena hogerud 23 stefan svalö 14 joakim sandell 9 Mätta Ivarsson 9 yvonne augustin 9 märta stenevi 6 amela hodzic 6 SUS 6 psykiatri 6 Miljö 5 ID-kontroller 5 personalnämnden 5 nicklas ljungström 5 servicenämnden 4 helsingborg 4 infrastruktur 4 öresund 4 skånetrafiken 4 daniel hedén 4 trelleborgs lasarett 3 gränskontroller 3 kristianstad 3 livsmedel 3 trelleborg 3 innovation 3 amela hodciz 3 maria nyman stjärnskog 3 upphandling 3 vård 3 malmö 3 maria ward 3 hälsa 3 kulturnämnden 3 trafik 3 hässleholm 3 sund 3 dolores öhman 3 kultur 3 anna johansson 3 torbjörn karlsson 2 ekonomi 2 järnväg 2 kris 2 tåg 2 inkubator 2 öresundsregionen 2 budget 2 endometrios 2 självskadebeteende 2 öresundståg 2 JOJO 2 krinova 2 JOJO Sommar 2 pierre månsson 2 Folkhälsoberedningen 2 Ida Nilsson 2 anette mårtensson 2 yngve peterson 2 SHEDO 2 handikappidrott 1 ideell sektor 1 idéburen sektor 1 helsingborgs lasarett 1 husie 1 screening 1 nämnd 1 vaccinering 1 ung kraft 1 bokslut 1 uppdrag granskning 1 idéburna organisationer 1 gifter 1 sjuksköterskor 1 e-hälsa 1 anders ygeman 1 kastrup 1 findus 1 undersköterskor 1 verksamhetsplan 1 statsbidrag 1 malmö museer 1 helsingör 1 trafikverket 1 pågatåg 1 vårdskador 1 integration 1 hh 1 hsn 1 ystad kommun 1 läkemedel 1 bjuv 1 psykiatri malmö 1 lena wallentheim 1 ingrid lennerwald 1 kristianstads kommun 1 hepatit b 1 katarina toremalm 1 tandvård 1 mikael damberg 1 akutvård 1 iop 1 krisplan 1 endometriosvård 1 gabriel wikström 1 morgan johansson 1 Fiske 1 streetfood 1 trelleborgs sjukhus 1 flickor 1 giftfri vardag 1 bjärehalvön 1 servicevärdar 1 hälsoväxling 1 ocd-förbundet 1 utbildningsförmåner 1 kompetensutvecklling 1 FIFH 1 romsk kultur 1 arkitektur 1 äldreomsorg 1 steen christiansen 1 tågdepå 1 yngve pettersson 1 regionmuseet kristianstad 1 hallandsåsen 1 thomas eng 1 cervix 1 varsel 1 remissyttrande 1 offentlig upphandling 1 skånska flaggan 1 Margareta Dovsjö 1 kollektivtrafiknämnden 1 trelleborgsbanan 1 SVF 1 skånes universitetssjukvård 1 österäng 1 gröna obligationer 1 äldre sjuka 1 metoo 1 sony 1 hälsofrämjande 1 psykatri 1 sj 1 regionala utvecklingsnämnden 1 cancersatsning 1 sophie haestorp andersen 1 vårdcentral 1 service 1 aina andersson 1 foodtrucks 1 passivhus 1 konst 1 gestaltad livsmiljö 1 likarätt 1 sverigeförhandlingen 1 bästa biennalen 1 lund 1 folkhälsa 1 kompetens 1 råd för strategisk upphandling 1 familje-bb i malmö 1 hh-förbindelsen 1 glasögonbidrag 1 greater copenhagen 1 stefan svalöv 1 rödgrönastyret 1 resor 1 stevan svalö 1 regional utveckling 1 skane.se 1 regionsamverkan 1 öresundssamarbete 1 greater copenhagen and skåne comittee 1 oskuldskontroller 1 livsmedelsstrategin 1 klimat 1 rekrytering 1 regionsamverkan sydsverige 1 ystad konstmuseum 1 vårdsatsning 1 krisberedskap 1 lokalvård 1 anhörig 1 demens 1 vindkraftverk 1 malmö stad 1 stöd 1 nollvision 1 design 1 unga tjejer 1 ystad 1 anhöriga 1 Visa alla taggar

Arkitektur, form och design påverkar hur vi mår

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 09:44 CEST

Regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden har gemensamt antagit en strategi för gestaltad livsmiljö. Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design på olika sätt formar samhället och invånarnas vardag. Det kan påverka folkhälsan och stärka demokratin.

Samarbetet med den idéburna sektorn fördjupas

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 12:09 CEST

Det rödgröna styret i Region Skåne vill öka och formalisera samarbetet med den idéburna sektorn i Skåne. Därför har nya riktlinjer för hur samarbetet ska se ut tagits fram.

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde 6/9

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 10:11 CEST

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 6 september. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

Nu får Region Skånes klimatmål större tyngd

Nu får Region Skånes klimatmål större tyngd

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 06:58 CEST

Det rödgröna styret i Region Skåne vill spetsa klimatarbetet genom att införa ett klimatpolitiskt ramverk nästa år. Det innebär att klimatmålen kommer att följas upp på ett liknande sätt som regionens ekonomiska mål.

Satsning ger 700 nya platser på skånska folkhögskolor

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 10:07 CEST

Folkhögskolorna i Skåne får mer resurser. Regionala utvecklingsnämnden anslår fem miljoner kronor till folkhögskolor för utökade platser budgetåret 2018. Det innebär ytterligare 700 platser på de skånska folkhögskolorna.

Rödgröna styret vill bygga ut neonatalvården

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 09:50 CEST

Neontalvården i Region Skåne ska få en resursförstärkning om 10 miljoner kronor årligen. Det föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne. Pengarna ska gå till att utöka bemanningen, anpassa lokaler och utveckla vården.

Rödgröna styret föreslår satsningar på prostacancervården

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 11:52 CEST

På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 juni lägger det rödgröna styret fram förslag på nya former för arbetet med prostatacancer. Dels ska arbetet bli bättre och mer likvärdigt för alla i hela Skåne. Dels ska test för prostatacancer ske på ett mer organiserat sätt än tidigare.

S och MP: tågproblemen i Skåne behöver ha högsta prioritet

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 13:06 CEST

Under de senaste veckorna har över 100 000 skånska resenärer drabbats av omfattande förseningar. Under måndagen bjöd därför Socialdemokraterna och Miljöpartiet in Trafikverket till kollektivtrafiknämndens sammanträde för dialog om den fortsatta utvecklingen.

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde 31/5

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 09:23 CEST

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 31 maj. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

Satsning för jämlik demensvård

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 11:25 CEST

Tidig upptäckt och diagnos av demens är nyckeln till rätt behandling och omvårdnad. Det kan också vara avgörande för att kunna genomföra viss läkemedelsbehandling. Därför föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet att sex miljoner kronor ska avsättas för att göra demensvården bättre i Skåne. Beslut kommer att tas vid hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 16 maj.

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde 26/4

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 09:28 CEST

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 april. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

​​Satsning för bättre tillgänglighet till akutsjukvården och ungdomsmottagningarna

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 14:47 CEST

30 miljoner kronor ska satsas för att förbättra tillgängligheten inom akutsjukvården i Skåne. Det beslutades på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i dag.

Avgiftsfria sommarkort för skolungdomar i Skåne

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 14:51 CEST

Det rödgröna styret i Region Skåne föreslår att ett avgiftsfritt sommarkort införs för skolungdomar i Skåne för elever som nu går i årskurs 6 - 9 i grundskolan samt år 1 och 2 i gymnasiet. Det innebär att skolungdomar får åka obegränsat i hela Skåne mellan 15 juni till 15 augusti. Ärendet kommer att beslutas på kollektivtrafiknämnden den 21 maj.

Fler barn ska få vård med hembesök

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 07:52 CET

Tillgängligheten till barnhälsovården behöver öka. Därför föreslår det rödgröna styret att 17,4 miljoner kronor satsas för att utöka hembesöksprogrammet som bedriver uppsökande verksamhet för att informera och förbättra barns hälsa.

Vårdcentralsfilial till Norrestad i Landskrona

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 15:12 CET

​En vårdcentralsfilial i Landskrona ska öppna i augusti. Filialen ska bemannas med läkare och sjuksköterskor och placeras i bostadsområdet Norrestad. Det är ett av ärendena som sjukvårdsnämnd SUND ska besluta om på nämndens nästa sammanträde.

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde 13/3

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 09:37 CET

Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde tisdagen den 13 mars. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.

Satsning för att korta väntetider till cancerbehandling

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 10:56 CET

Väntetiderna för cancerpatienter som väntar på operation behöver kortas. Det är målet med de åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut om på torsdagens sammanträde.

Rödgröna vill införa organiserad testning för grupper som löper stor risk för prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 12:03 CET

Socialstyrelsen har i dag presenterat en rapport om prostacancerscreening. Någon allmän screening rekommenderas inte. Däremot ses fördelar med organiserad testning för riskgrupper. Med anledning av detta kommer hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne få i uppdrag att ta fram förslag på hur organiserad PSA-testning istället kan införas i den skånska sjukvården.

Satsning på akutmottagningen i Lund

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 07:34 CET

Sjukvårdsnämnd SUS tog i fredags beslut om investeringsplan för 2019-2021. Planen innehåller förslag på utbyggnad av akutmottagningen i Lund. Kapaciteten ska förbättras och möjligheten att göra CT-röntgen på plats ska införas under 2019. Fler patienter kommer att kunna få diagnos snabbare.

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde 8/2

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 13:34 CET

​Välkommen till en pressträff inför regionstyrelsens sammanträde torsdagen den 8 februari. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Anders Åkesson (MP) deltar.