Skip to main content

Avgiftsfria sommarkort för skolungdomar i Skåne

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 14:51 CEST

Det rödgröna styret i Region Skåne föreslår att ett avgiftsfritt sommarkort införs för skolungdomar i Skåne för elever som nu går i årskurs 6 - 9 i grundskolan samt år 1 och 2 i gymnasiet. Det innebär att skolungdomar får åka obegränsat i hela Skåne mellan 15 juni till 15 augusti. Ärendet kommer att beslutas på kollektivtrafiknämnden den 21 maj.

Riksdagen har den 12 december 2017 fattat beslut i enlighet med regeringens budgetproposition att ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år införs 2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar. Detta kommer gälla för elever som nu går i årskurserna 6-9 i grundskolan och år 1 och 2 i gymnasieskolan under sommarlovet. Av dessa 350 miljoner kronor tillfaller cirka 45 miljoner kronor Skåne.

Skolkortet omfattar cirka 90 000 ungdomar och utifrån de förhandsbesked som Näringsdepartementet gett kommer hela intäktsbortfallet att täckas fullt ut av det statliga anslaget.

Det rödgröna styret i Region Skåne föreslår nu att kortet ska gälla som en personlig sommarbiljett där skolungdomar kommer att få åka obegränsat i hela Skåne mellan 15 juni till 15 augusti.

Tack vare en rättvis och framtidsinriktad politik med klimatfokus från regeringen samt det rödgröna styret i Region Skånes kollektivtrafiknämnd kommer Skånes skolungdomar ges möjlighet till avgiftsfritt resande i hela Skåne under sommaren.

- I grunden handlar det för mig om att våra ungdomar ska ha jämlika villkor och få nya insikter genom ett fritt resande i hela Skåne. Jag vill samtidigt passa på att uppmana sommarkortsresenärerna att verkligen ta del av alla de natur och kulturrikedomar som finns i Skåne – och inte minst en trevlig resa, säger Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Jag hoppas att ungdomarna får en positiv upplevelse av Skånetrafiken. Så lägger vi grunden för ett framtida kollektivt och klimatsmart resande, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e viceordförande i kollektivtrafiknämnden.

För mer information, kontakta

Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden tfn 0706- 50 20 01

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.