Skip to main content

Förstärkning av förlossningsvården och kvinnosjukvården

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2017 14:35 CEST

Det rödgröna styret kommer på fredagens hälso- och sjukvårdsnämnd att lägga fram ett förslag om att satsa 10 miljoner kronor till att förstärka insatser för kvinnors hälsa i Skåne.

- Det är viktigt att vi har en tillgänglig och jämlik förlossningsvård och kvinnosjukvård. Sedan vi tillträdde har vi gjort särskilda satsningar inom kvinnosjukvården men ser ett fortsatt behov av en förstärkning, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Resurserna ska fördelas mellan sjukvårdsförvaltningarna och kommer bland annat gå till följande insatser:

  • Själv-testning för HPV-virus
  • Kompetensutveckling i basmödravården
  • Slopad åldersgräns för fosterdiagnostik samt till den regionala handlingsplanen för utvecklingsarbete inom förlossningsvården i Skåne.
  • En app med information om graviditet, förlossning och efterbördsskedet.

De föreslagna insatserna går i linje med den nationella överenskommelsens intentioner och målen i Region Skånes strategiska plan.

Länk till ärendet

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare 0725-97 14 27

Länkt till ärendetRegion Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.