Skip to main content

Nu fördubblas det allmänna tandvårdsbidraget

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2017 11:06 CEST

Regeringen presenterar i dag en satsning som innebär en fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget. Bidraget kommer att öka med mellan 150-300 kronor per år från den 15 april 2018.

För gruppen som är mellan 22 och 29 och för dem över 65 år blir det årliga bidraget nu 600 kronor. För gruppen som är mellan 30 och 64 blir bidraget 300 kronor per år. Före reformen var beloppen 300 respektive 150 kronor.

– Alla ska ha råd att gå till tandläkaren, det ska inte vara en klassfråga. Därför är det välkommet att regeringen nu fördubblar det allmänna tandvårdsbidraget, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är en jämlikhetsreform som ökar tillgången. Det möjliggör att fler kan ta del av bidraget och framförallt unga och äldre gynnas med en dubblering till 600 kronor, säger Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fakta:

Satsningen på att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget finns med i regeringens budgetöverenskommelse. Det handlar om 531 miljoner kronor 2018, som därefter ökas till 750 miljoner kronor per år.

Det allmänna tandvårdsbidraget ges en gång per år – den 1 juli. Det är möjligt att spara bidraget upp till två år. Bidraget brukar vanligtvis dras av automatiskt vid tandläkarbesöket.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 07 14 27

Anders Åkesson (MP), regionråd och 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
tfn 070-517 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.