Skip to main content

Region Skåne får mer pengar av staten än beräknat för arbetet med att korta köer inom cancersjukvården

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 15:22 CET

Igår beslutade regeringen att betala ut den andra halvan av årets statsbidrag för regeringens cancersatsningar som görs i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Region Skåne tilldelas sammanlagt 57, 8 miljoner kronor till stimulansmedel inom cancervården för att ha levt upp till de krav regeringen och SKL har satt som mål för att korta väntetiderna i cancervården. Det är 2,8 miljoner kronor mer än tidigare beräknat.

– Det oerhört viktigt att patienter får en diagnos och att en eventuell behandling kan komma igång snarast möjligt. Tack vare arbetet med de standardiserade vårdförloppen ser vi nu att väntetiderna minskar och att tillgängligheten går åt rätt håll. Vi är glada att vi får ytterligare stimulansmedel som vi kan använda till att korta köerna ytterligare, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 – Det är glädjande att vårt arbete för att få ner ledtiderna har burit frukt. Målsättningen framöver är att fortsätta i samma riktning och ytterligare utveckla cancervården, säger Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sedan 2015 har Region Skåne arbetat med standardiserade vårdförlopp, SVF, och infört detta på 18 cancerdiagnoser. Resultatet visar att de systematiska arbetet ger resultat, även om målen inte är helt uppnådda än. Utredningstiden för patienter med misstänkt prostatacancer har minskat från 90 dagar till 65 dagar jämfört med 2015, operationstiden har minskat från 122 dagar till 105 dagar under samma period. Totalt har 9584 personer undersökts med SVF till och med oktober 2016.

Totalt insjuknar ca 8000 personer i cancer per år i Skåne. 50 % av de insjuknade har fått en cancerdiagnos via en utredning med SVF under perioden januari till september 2016.

Kontakt:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne 070-517 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.