Skip to main content

Region Skåne först i Sverige med miljövänliga plastförkläden

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 13:18 CET

Region Skåne blir först i Sverige med miljövänliga och lokalproducerade engångsförkläden inom sjukvården. Det är resultatet av ett framgångsrikt arbete med innovationsupphandling.

40 procent av Region Skånes utsläpp av växthusgaser kommer från hälso- och sjukvårdens materialanvändning där plastförkläden utgör den sjunde största miljöpåverkaren. Genom att växla över till förkläden med 91 procent förnybart material sänks koldioxidutsläppen med drygt 250 ton per år. Förklädena görs av sockerrör, stärkelse och kalk. I vår börjar tillverkningen av en provserie som ska testas i verksamheten.

- Offentlig upphandling är en underutnyttjad resurs, men rätt använd är det en viktig del i arbetet med att stärka Sveriges och Skånes innovationskraft. Arbetet med miljöförkläden är ett tydligt exempel på vilken potential innovationsupphandling har, det ger både en bättre miljö och fler jobb i Skåne, säger Amela Hodzic (S), regionråd med ansvar för upphandling.

- Det är väldigt positivt ur hållbarhetssynpunkt att vi får bort fossilbaserade förkläden ur verksamheten och att Region Skåne visar vägen mot klimatsmarta alternativ, säger Anders Åkesson (MP), regionråd.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne har satsat på att utveckla arbetet med strategisk upphandling för att främja samhällsnytta. En del i det arbetet handlar om innovationsupphandlingar. Produkter och tjänster som redan finns på marknaden är ibland föråldrade. Genom att identifiera behov och låta innovativa företag komma med förslag på lösningar har Region Skåne lyckats upphandla en produkt som inte fanns på marknaden.

Fakta

  • De klimatsmarta förklädena består till 91 procent av förnybart material.
  • Förklädena tillverkas av sockerrör från Brasilien (60 procent), kalk från Örebro (40 procent) samt stärkelse från Kristianstad.
  • Jämfört med de fossilbaserade förkläden som används idag innebär miljösatsningen en total minskning av koldioxidutsläppen med drygt 250 ton per år.
  • Gaia Biomaterials i Helsingborg vann upphandlingen och får nu 500.000 kronor som bidrag för klimatomställning.

För mer information kontakta

Amela Hodzic (S), regionråd med ansvar för upphandling.

Tel: 0725-52 53 44

Anders Åkesson (MP), regionråd.

Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.