Skip to main content

Region Skåne gör ett positivt resultat för 2017

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2018 11:16 CET

I dag presenterade Region Skåne det preliminära bokslutet för 2017. Det visar ett positivt resultat om 238 miljoner kronor. Jämfört med motsvarande resultat 2016 är det en förbättring med 135 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen sjönk från 6 procent vid ingången av 2017 till 3,9 procent på helåret.

Resultatet uppgår till 0,6 procent av de samlade intäkterna för skatt, utjämning och bidrag och innebär en kraftig förbättring jämfört med 2015 och 2016.

– Region Skåne redovisar ett plusresultat. Kostnadsutvecklingen fortsätter att sjunka och våra intäkter växer snabbare än våra kostnader, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

– Det är glädjande att vi nu gjort plusresultat under hela mandatperioden. Personalen inom vården har gjort ett fantastiskt arbete med att upprätthålla tillgängligheten och samtidigt bidra till ett gott samlat resultat för regionen. Detta med landets lägsta landstingsskatt. Vi står inför stora investeringar inom vården då ett positivt resultat så väl behövs, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen.

Satsningar på trafik och sjukvård
Under 2017 fattade regionen beslut om att bygga ut stadstrafiken i Malmö och Helsingborg med fler expressbussar. I Lund har byggnationen av spårväg kommit igång. Resandet i kollektivtrafiken fortsätter att öka för artonde året i rad och under 2017 genomfördes närmare 170 miljoner resor.

– Med en väl utbyggd kollektivtrafik kan fler människor matchas med fler arbetstillfällen. Satsningar på kollektivtrafiken är således avgörande för att skåningar ska komma i jobb, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

– Vi har under året tagit flera steg framåt mot en än starkare kollektivtrafik. Spadtag för spårväg Lund, beslut om Malmöpendeln och Helsingborgsexpressen är exempel på det. En ökad kollektivtrafik är nödvändig för att klara klimatet, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen.

Inom sjukvården har regionen satsat på att bygga ut digitala tjänster på 1177, infört tio nya standardiserade vårdförlopp inom cancervården, förstärkt förlossningsvården och startat fler mobila vårdteam. 2017 var också året då Skånes universitetssjukhus fick ytterligare ett rikssjukvårdsuppdrag.

– Skånsk sjukvård hävdar sig väl inom många områden och ligger sammanvägt på en åttondeplats av Sveriges 21 landsting och regioner. Det är jag inte nöjd med, men vi har vänt utvecklingen sedan 2013 års bottenplacering, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Fler medarbetare och minskning av sjukfrånvaro
Antalet medarbetare i Region Skåne exklusive bolagen uppgår preliminärt vid årsskiftet till 33 519. Jämfört med föregående årsskifte innebär detta en ökning med 359 medarbetare eller 1,1 procent. Ett positivt trendbrott kan ses i utvecklingen av sjukfrånvaron.

– Efter att sjukfrånvaron ökat flera år i rad har den totala sjukfrånvaron minskat under 2017. Vi ska arbeta hårt för att den utvecklingen ska hålla i sig, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Arbetet med att minska inhyrning av personal från bemanningsföretag har inneburit ett avsevärt minskat nyttjande av inhyrd personal i verksamheten och inhyrningskostnaden har minskat med 26 procent eller 108 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Sjukvårdens underskott är fortfarande stora
Sektor vård och hälsa redovisar ett budgetunderskott. Ökade behov och växande efterfrågan på sjukvård samt nya mediciner och behandlingsmetoder är en del av bakgrunden.

Samtidigt har den skånska sjukvården blivit bättre. Tillgängligheten har förbättrats jämfört med föregående år för besök och operation i den specialiserade vården. Andelen patienter som fick ett första besök inom högst 90 dagars väntetid var 83,8 procent 2017 jämfört med 83,1 procent under 2016. Patienter som fick en operation inom högst 90 dagars väntetid ökade till 72,4 procent 2017 jämfört med 70,9 procent under 2016.

För kommentarer, kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen
SMS: 0705-17 32 86
Anna-Karin Olsson, pressekreterare
Tel: 044-309 30 57

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.