Skip to main content

Rödgröna satsar på vidareutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2017 07:54 CET

Fler utbildningsanställningar, fortsatt satsning på antalet utbildningsförmåner för sjuksköterskor som vill bli specialistsjuksköterskor och nya utbildningsanställningar för undersköterskor som vill specialistutbilda sig. Det är några av satsningarna i det rödgröna styrets budgetförslag till Personalnämnden.

Antalet utbildningsanställningar för de som vill studera till specialistsjuksköterska på halvfart föreslås öka med 45 procent, till totalt 75 platser. För undersköterskor som vill utbilda sig inom specialistområden, till exempel akutsjukvård, föreslås att 20 nya platser införs. Satsningarna uppgår totalt till nästan 16 miljoner kronor.

– Vi behöver arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och ta tillvara på styrkorna hos våra medarbetare. Utökad möjlighet för kompetensutveckling är ett sätt stärka personalen och samtidigt säkra morgondagens kompetensförsörjning, säger David Westlund (S), ordförande i personalnämnden.

– Vi har nu inlett en satsning på att tydliggöra och förstärka yrkesrollen för undersköterskor genom att erbjuda en möjlighet till en fördjupad specialistutbildning. I det nya arbetssätt som växer fram kommer undersköterskorna delvis att få nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Det innebär att vi generellt behöver höja kompetensen för denna grupp, säger Thomas Eng (MP) 1:e vice ordförande i personalnämnden.

Fler utbildningsförmåner
Sjuksköterskor som läser till specialistsjuksköterskor kan även få så kallade utbildningsförmåner. Det innebär att sjuksköterskorna kan få lön under tiden de studerar på helfart till specialistsjuksköterskor. Det rödgröna styret föreslår att tidigare satsning på 100 nya platser kvarstår för 2018, till en kostnad av 46 miljoner kronor. Det ger totalt 170 utbildningsutrymmen.

Fortsatt satsning på regioninterna resursteam
De regioninterna resursteamen ska fortsätta att utvecklas. Teamen täcker upp för både vakanser, enskilda pass med kort varsel och genomför extra operationer vid tider då salarna är lediga. Teamen har spelat en avgörande roll för att minska beroendet av bemanningsföretag och anpassas efter verksamhet, uppdrag och syfte. Medarbetarna erbjuds ett mer flexibelt arbetssätt och god karriärutveckling.

Personalnämndens budget för 2018 beslutas på nästa sammanträde den 6 december.

För mer information, kontakta:
David Westlund (S), ordförande i personalnämnden
nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare tfn 0725- 97 14 27


Thomas Eng (MP), 1:e vice ordförande i personalnämnden Tfn. 0709-18 48 70

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.