Skip to main content

Rödgröna styret vill bygga ut neonatalvården

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2018 09:50 CEST

Neontalvården i Region Skåne ska få en resursförstärkning om 10 miljoner kronor årligen. Det föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne. Pengarna ska gå till att utöka bemanningen, anpassa lokaler och utveckla vården.

Neonatalvård är i många delar avancerad vård för sköra barn, vilket ställer höga krav på verksamheten och på personaltäthet.

– Vi vill kunna utöka personalstyrkan och anpassa lokalerna efter vårdbehovet för att kunna ge våra allra minsta en så bra start i livet som möjligt, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I mars invigdes nya lokaler för neonatalvården i Helsingborg. Det har skapat goda förutsättningar för en bättre och säkrare vård. Skånes universitetssjukhus ska 2019 påbörja byggnationer av nya lokaler för neonatalvård i barn- och ungdomshuset i Lund. Satsningen ska gå till att ge verksamheterna förutsättningar för att ta emot fler patienter.

– Nu kan fler vårdas i enskilda rum, vilket minskar smittspridningen av bakterier mellan barnen. Att mor och barn kan vårdas tillsammans är viktigt, inte minst för barnets tillfrisknande. Detta är en viktig satsning för vårt samhälles allra minsta, säger Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ärendet behandlas på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 juni.

För ytterligare kommentarer, kontakta

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Nås genom Ola Robertsson, pressekreterare, tel: 0725-97 14 27

Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.