Skip to main content

Rödgröna vill införa organiserad testning för grupper som löper stor risk för prostatacancer

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2018 12:03 CET

Socialstyrelsen har i dag presenterat en rapport om prostacancerscreening. Någon allmän screening rekommenderas inte då nackdelarna med biverkningar skulle överstiga fördelarna. Däremot ses fördelar med organiserad testning för riskgrupper. Med anledning av detta kommer hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne få i uppdrag att ta fram förslag på hur organiserad PSA-testning kan införas i den skånska sjukvården.

- Det är av största vikt att vi kan upptäcka och starta behandling av prostatacancer i så tidigt skede som möjligt. Därför vill vi införa organiserad testning i den skånskan vården. Målet är att hälso- och sjukvårdsnämnden ska kunna ta ställning till förslag innan sommaren, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialstyrelsen bedömer inte att en allmän screening är nödvändig. Skälet är att en allmän screening troligtvis skulle ge sämre effekt. Förslagen kommer att gå ut på remiss fram till maj.

- Varje år får cirka 10 000 män i Sverige prostatacancer och 2500 dör. Det gör prostatacancer till Sveriges vanligaste cancersjukdom. Ju tidigare sjukdomen upptäcks och behandlas, desto större är chansen att man blir bra, säger Anders Åkesson (MP) vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.