Skip to main content

Satsning för att korta väntetider till cancerbehandling

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2018 10:56 CET

Den medicinska kvalitén inom den skånska vården mäter högt i Socialstyrelsens sammanställning kring den svenska sjukvården. Samtidigt har det ökade behovet av att få vård medfört längre köer. Sjukvårdsförvaltning SUS har satt in åtgärder för att minska väntetiderna inom olika cancerområden. Det arbetet behöver fortsätta och även utökas. Det rödgröna styret vill därför genomföra ett antal åtgärder för att fortsatt korta köerna inom cancervården.

- Personalen gör ett fantastiskt jobb för att minska väntetiderna. Bland annat genom extra operationer. Nu vill vi tillskjuta mer pengar för att hålla i de åtgärderna och sätta in ytterligare kapacitet för att kunna ge snabbare vård, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vidare vill det rödgröna styret satsa 5,2 miljoner för att förstärka dialysvården i Skåne. 4,1 miljoner avsätts för uppstart av sex utbildningstjänster inom dialysverksamheten med spridning i Skåne. Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan tidigare beslutat om att avsätta 1,2 miljoner till två tappställen för dialysvården i Trelleborg.

 - Njursvikt och behov av dialys är livsviktigt och det är därför nödvändigt att satsa på den fortsatta kompetensutvecklingen inom detta område, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ärendet behandlas på hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 1 mars.

FAKTA:

14,7 miljoner avsätts för kortade cancerbehandlingar. Pengarna ska bland annat användas till:

Fortsatt extra operationer på helger i Malmö året ut. Främst för prostatacanceroperationer. Motsvarande kösatsning för helger införs även i Lund.

En operationssal frigörs i Lund för cancerkirurgi genom att narkoskrävande endoskopier flyttas ut till endoskopimottagningen. Samtidigt kan därmed väntetiderna till diagnos, och därmed totala väntetiden för dessa cancerpatienter i standardiserade vårdförlopp kortas.

Fortsatt kösatsning på SUS avseende lungcanceroperationer om 4,6 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.