Skip to main content

​​Satsning för bättre tillgänglighet till akutsjukvården och ungdomsmottagningarna

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 14:47 CEST

30 miljoner kronor ska satsas för att förbättra tillgängligheten inom akutsjukvården i Skåne. Det beslutades på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i dag.

Väntetiden på akutmottagningarna behöver minska och möjligheten till direktinläggning öka. Orsakerna till lång vistelsetid på akutmottagningarna är bland annat väntan på undersökning och behandlingseffekt. Det krävs också en viss observationstid för att kunna ställa rätt diagnos och ta beslut om när patienten kan lämna sjukhuset. Därför kommer 20 miljoner kronor att satsas på att bland annat inrätta fler observationsplatser i anslutning till akutmottagningarna i Skåne.

– Väntetiderna inom akutsjukvården behöver kortas och arbetsbelastningen för vår personal måste minska. Därför sätter vi in ett paket av insatser för akutsjukvården. Åtgärderna syftar till att skapa bättre flöden och bättre tillgänglighet till vården, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Patienter med kronisk sjukdom och multisjuklighet behöver ha möjlighet för omhändertagande och direktinläggning på patientens eget närsjukhus. Därför satsas 6,5 miljoner kronor på att skapa förutsättningar för utökat omhändertagande av multisjuka äldre patienter bland annat genom direktinläggningar dygnet runt på Trelleborgs lasarett.

Inom ramen för akutvårdssatsningen går även 3,5 miljoner kronor till att inrätta en regional traumajour på sjukvårdsområde SUS och fortsatt utveckling av kvalitet och effektivitet för akutsjukvården i hela Skåne.


Ökad tillgänglighet på ungdomsmottagningarna
Vid dagens sammanträde beslutades också om en satsning på totalt 13 miljoner kronor för att öka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna och kompetensutveckling för att kunna upptäcka psykisk ohälsa i ett tidigare skede.

– Det behövs krafttag inom flera områden för att minska den psykiska ohälsan bland unga. Nu hoppas vi kunna nå nya målgrupper och förbättra tillgängligheten.Ungdomsmottagningen med videobesök online blir ett komplement för ungdomar som exempelvis bor på orter i Skåne där det saknas ungdomsmottagning idag, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.


Fakta:

  • 13 miljoner avsätts för att öka tillgängligheten på ungdomsmottagningarna. Pengarna ska bland annat användas till:
  • 7 300 000 kr ska gå till 12-16- årsmottagningar, UM- online och mobila team för att nå ut till ungdomar i skånska orter där det i dag inte finns någon fast ungdomsmottagning. 
  • 3 700 000 kr ska gå till verksamhetsutveckling och formandet av systematik kring psykosociala kontakter. Redskap för att bedömning, screening och utvärderingsinstrument.
  • 1 750 000 kr ska gå till ytterligare samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin och kommunala verksamheter.
  • 120 000 kronor kommer att gå till verksamhetsutveckling och tillgänglighet med fortsatt öppet kvällstid på ungdomsmottagningarna i Simrishamn och Tomelilla. 
  • 85 000 kronor kommer att gå till samverkan med andra aktörer inom området psykosocial hälsa i kommunerna.
  • 35 000 kronor kommer att gå till kompetensutveckling för att tidigare kunna identifiera tecken på psykisk ohälsa. Det handlar om vidareutbildningar inom HBTQ, Suicidprevention, sexualitet och sexuella problem.
  • 20 000 kronor kommer att gå till fortsatt arbete för flickor och kvinnors hälsa inom gruppen nyanlända.


För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.