Skip to main content

Satsning för jämlik demensvård

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2018 11:25 CEST

Tidig upptäckt och diagnos av demens är nyckeln till rätt behandling och omvårdnad. Det kan också vara avgörande för att kunna genomföra viss läkemedelsbehandling. Därför föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet att sex miljoner kronor ska avsättas för att göra demensvården bättre i Skåne.

2015 fastställde hälso- och sjukvårdsnämnden en regional handlingsplan för demensvård. Sedan dess har de nationella riktlinjerna och det regionala vårdprogrammet reviderats. I handlingsplan för 2018 tas krafttag för en förbättrad demensvård och tidigare diagnos. Genom ett paket av åtgärder med bland annat mer utbildning, forskning, preventiva aktiviteter och ett fokus på e-hälsa ska över 4 000 odiagnostiserade patienter i Skåne kunna fångas upp av sjukvården under 2018. Det innebär en ökning med 60 procent jämfört med 2017. Skåne ska vara ett föredöme nationellt när det gäller demensvården.

- Tidig upptäckt och diagnos är avgörande för många patienters behandling och omsorg. Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete. Nu föreslår vi ännu tydligare riktlinjer, fler åtgärder och skarpare mål att arbeta efter. En ny handlingsplan kommer att underlätta både för personalen och patienterna, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ett av delmålen i den nya handlingsplanen är att under 2018 ska minst 65 procent av förväntat antal personer med demenssjukdom ha fått diagnos och 65 procent av patienterna ska ha fått en specifik diagnos. Till år 2020 ska dessa siffror ökas till 80 procent. För att uppnå det krävs en nära samverkan med socialtjänsten och kommunala verksamheter i patientens hemkommun. För att kunna ge fler patienter behandling i tid och öka livskvalitén behövs nära samverkan mellan vårdcentraler och sjukhus. Genom en sammanhållen vårdkedja kan man upptäcka fler odiagnostiserade patienter i tid.

- Vi blir allt fler äldre i samhället. Vi behöver säkerställa att vården som ges till de äldre med demens har största möjliga kvalitet så att även de anhöriga kan känna sig trygga, säger Anders Åkesson (MP) vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslut om en revidering av handlingsplanen kommer att tas vid hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde den 16 maj.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.