Skip to main content

Satsning på akutmottagningen i Lund

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2018 07:34 CET

Sjukvårdsnämnd SUS tog i fredags beslut om investeringsplan för 2019-2021. Planen innehåller förslag på utbyggnad av akutmottagningen i Lund. Kapaciteten ska förbättras och möjligheten att göra CT-röntgen på plats ska införas under 2019. Fler patienter kommer att kunna få diagnos snabbare.

-Väntetiden för patienterna och den medicinska säkerheten förbättras med en CT-röntgen på akuten. Det blir lättare att bedöma vilken vård patienterna kommer att behöva redan i ett tidigt skede, säger Joakim Sandell (S), ordförande i sjukvårdsnämnd SUS.

Varje dag söker 150-215 patienter vård på akutmottagningen i Lund. Det är betydligt fler än akutmottagningen är byggd för, vilket gör att behovet av en utbyggd akutmottagning är stort. Enligt förslaget i investeringsplanen ska de 19 mottagningsrum som finns i dag utökas med åtminstone 12 rum till. De nya lokalerna ska rymma röntgenutrustningen och den verksamhet ortopeden i dag bedriver i befintliga lokaler. Ombyggnationen beräknas kosta 42,5 miljoner kronor.

Utöver akutens ombyggnad äskar sjukvårdsnämnd SUS också resurser för ombyggnation av Barnintensivavdelningen till 2019.

- BIVA byggdes 2001 och dagens krav på hygien, medicinsk utrustning och möjlighet till föräldranärvaro kräver att lokalerna anpassas. Inte minst med tanke på de Rikssjukvårdsuppdrag SUS nu har fått, säger Joakim Sandell (S).

Investeringsplanen kommer att ingå i budgetarbetet inför 2019.

För mer information, kontakta:

Joakim Sandell (S), ordförande sjukvårdsnämnd SUS

Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare tel. 0725- 97 14 27

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.