Skip to main content

Satsningar på akutsjukhus och jourmottagningar i Skåne

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2017 07:35 CEST

Öppettiderna på jourvårdcentralerna i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad ska kraftigt utökas. Därtill föreslår det rödgröna styret särskilda satsningar för att öppna fler vårdplatser i anslutning till akutmottagningarna och på vårdavdelningar.

Belastningen på Skånes akutmottagningar har under lång tid varit hög. Regionstyrelsens ordförande och andra företrädare för det rödgröna styret har under sensommaren besökt Skånes akutsjukhus och pratat med personalen om förslag på förändringar som kan bidra till ett effektivare patientflöde och en bättre arbetsmiljö. Personalen lyfte bland annat fram behovet av att utöka öppettiderna för respektive akutsjukhusorts jouröppna vårdcentral. Det rödgröna styret föreslår därför i budgeten för 2018 satsningar på att kraftigt utöka kapaciteten på jourvårdcentraler i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.

– Idag söker sig många som är sjuka eller har skadat sig till en akutmottagning trots att de hade blivit bättre och snabbare omhändertagna på en vårdcentral. En orsak till detta är att vårdcentralerna inte har tillräckliga öppettider. De måste helt enkelt vara öppna när människor blir sjuka även om det sker på kvällar eller helger. Det kommer bli möjligt med denna satsning, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Det rödgröna styret går också fram med särskilda satsningar för att öppna fler vårdplatser i anslutning till akutmottagningarna och på vårdavdelningar. Ett exempel på en sådan satsning är kortvårdsplatserna på Helsingborgs sjukhus. Där har man framgångsrikt öppnat kortvårdsplatser för att avlasta akuten. För att kunna öppna fler vårdplatser behövs sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. En riktad rekryteringssatsning på dessa personalgrupper ska genomföras under 2018.

– Det är ett bra exempel på att det går att avlasta akutmottagningarna med relativt enkla åtgärder. Satsningen som görs nu syftar också till att varje patient ska hamna på rätt plats i sjukvården, då kommer också väntetiderna på akuten att kortas och vi får en mer patientsäker vård, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen.

Det rödgröna styret kommer också att genomföra satsningar när det gäller säkerheten på de av regionens akutmottagningar och vårdavdelningar som är särskilt utsatta för hot och våld.

– Efter dialog med både chefer och personal ska vi till exempel utöka antalet väktare, utrusta fler anställda med larm och erbjuda personalen utbildning i att hantera hotfulla situationer, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Fakta

Kvälls- och helgmottagningar

I Malmö ska jourvårdcentralen vara öppen till minst kl. 24.00, alla dagar. I Lund och Helsingborg ska jourvårdcentralerna hålla öppet till kl. 24.00, alla dagar. I Kristianstad ska jourvårdcentralen hålla öppet till kl. 22.00, alla dagar. Utökningen av öppettiderna kommer ske successivt under 2018 och berör jourvårdcentralerna som ligger på sjukhusområdena.

  • Kristianstad: I dag är kvälls- och helgmottagningen öppen fredagar kl. 17.00–19.30 och på helger 10.00–17.30. Öppettiderna ska utökas till klockan 22.00, alla dagar.
  • Helsingborg: I dag är kvälls- och helgmottagningen öppen på veckodagar mellan 17.30–21.00. På helger mellan 11.00–21.00. Öppettiderna ska utökas till 24.00, alla dagar.
  • Lund: I dag är kvälls- och helgmottagningen öppen på veckodagar mellan 17.30–22.00. På helger mellan 10.00–22.00. Öppettiderna ska utökas till 24.00, alla dagar.
  • Malmö: I dag är kvälls- och helgmottagningen öppen mån-tors mellan 18.00–22.00, på fredagar 17.00–22.00 och på helger 10.00–22.00. Öppettiderna ska utökas till minst 24.00 alla dagar, men om möjligt och om behov finns ännu längre.

Akutsatsningar

  • För att akutmottagningarna ska kunna ta emot patienter snabbare, måste de på ett effektivare sätt färdigbehandla dem eller slussa dem vidare till operation eller en vårdavdelning. Fler vårdplatser ska därför inrättas i anslutning till akutmottagningarna och på vårdavdelningar.
  • I Helsingborg har kortvårdsplatser redan varit till stor hjälp. Hittills har de varit tillfälliga, men nu föreslår vi att de ska bli permanenta.
  • Rekryteringssatsning på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
  • Satsningar när det gäller säkerheten på de av regionens akutmottagningar och vårdavdelningar som är särskilt utsatta för hot och våld. Exempelvis utöka antalet väktare, utrusta fler anställda med larm och erbjuda personalen utbildning i att hantera hotfulla situationer.

Finansiering

Reformerna är en del av Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till budget som presenteras senare i veckan.

  • De utökade öppettiderna på jourvårdcentralerna finansieras genom en utökad ram för Hälsovalet.
  • 30 miljoner avsätts till satsningarna på att öppna fler vårdplatser och rekrytera nyckelkompetenser.

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.