Skip to main content

Satsningar på Trelleborgs lasarett

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2017 14:00 CEST

Den 1 februari 2018 omvandlas helgmottagningen i Trelleborg till en fullvärdig kvälls- och helgmottagning. En sjukhuschef planeras att tillsättas och lasarettet får mer resurser för att kunna ta emot fler patienter med ambulans nattetid. Det presenterade Henrik Fritzon, Yvonne Augustin och Torbjörn Karlsson på en presskonferens i dag.

Den nya kvälls- och helgmottagningen kommer att vara öppen på vardagar mellan kl. 17.00–22.00 och på helger mellan kl. 10.00–22.00. I dag är den endast öppen på helger mellan kl. 10.00–15.00.

– En kvälls- och helgmottagning är en stor satsning på Trelleborg. Man blir sjuk även på kvällar och helger. Då måste vården finnas där för dig som patient, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Det blir också en satsning på att öka kapaciteten för att ta emot fler patienter med ambulans nattetid. Detta blir möjligt genom en riktad satsning på att öppna fler vårdplatser för patienter som kommer in till sjukhuset på natten, ofta multisjuka äldre som är i behov av en vårdplats.

– Vi vill att Trelleborgs lasarett i större utsträckning ska kunna ta hand om äldre sköra patienter som behöver vård nattetid. De ska inte behöva åka till Malmö, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Sjukhuschefer avskaffades 2013 och styrningen av sjukhusen centraliserades. Beslutet mötte skarp kritik från vårdpersonal och fackliga organisationer. Det rödgröna styret bedömer nu, inte minst efter samtal med personalen, att det är dags att återinföra sjukhuschefer på Skånes sjukhus. Regionstyrelsens ordförande har därför gett regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisationsmodell med sjukhuschefer.

– Jag är övertygad om att Trelleborgs lasarett kommer att utvecklas bättre med en sjukhuschef. En närmare och synligare chef ger ett tydligare ledarskap, säger Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd SUND.

– Det är glädjande att regionen satsar i Trelleborg. Det är viktigt att de mindre sjukhusen stärks och det är precis vad regionen gör med de satsningar som presenteras i dag, säger Torbjörn Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fakta

  • Den nya kvälls- och helgmottagningen startar den 1 februari 2018 och ska vara öppen på vardagar mellan kl. 17.00–22.00 och på helger mellan kl. 10.00–22.00.
  • Regionstyrelsens ordförande har gett regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisationsmodell med sjukhuschefer. Detta förslag berör Trelleborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad, Hässleholms sjukhus, Helsingborg lasarett, Ystad lasarett och Landskrona lasarett.
  • Trelleborgs lasaretts kapacitet att ta emot patienter med ambulans nattetid ska öka. Detta blir möjligt genom en riktad satsning på att öppna fler vårdplatser för patienter som kommer in till sjukhuset på natten, ofta multisjuka äldre som är i behov av en vårdplats.
  • Satsningarna uppskattas uppgå till totalt 14 miljoner kronor.

För kommentarer, kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Yvonne Augustin (S), regionråd och ordförande i sjukvårdsnämnd SUND
Tel: 0768-87 11 16

Torbjörn Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0729-76 51 12

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.