Skip to main content

Sjukhuschefer återinförs

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2017 13:45 CEST

Regionstyrelsens ordförande har gett regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisationsmodell med sjukhuschefer. Förslaget berör Trelleborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad, Hässleholms sjukhus, Helsingborg lasarett, Ystad lasarett och Landskrona lasarett.

2013 avskaffades sjukhuschefer på Region Skånes sjukhus. Styrningen centraliserades och tre nya förvaltningar bildades; SUS, SUND och KRYH. Beslutet att avskaffa sjukhuschefer mötte skarp kritik från vårdpersonal och fackliga organisationer. Det rödgröna styret bedömer nu, inte minst efter samtal med personal, att det är dags att återinföra sjukhuschefer på Region Skånes sjukhus.

– Jag bedömer att våra sjukhus kommer att utvecklas på ett bättre sätt med sjukhuschefer. Kontakten mellan personal och ledning blir närmre, vilket leder till en tydligare och bättre styrning, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

– Med en närmare ledning på plats skapas förutsättningar för ett bra samtal och en bättre dialog med kommunens tjänstemän. Chefer på plats kan se sjukhusets utmaningar och potential, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i regionstyrelsen.

Fakta
Regionstyrelsens ordförande har gett regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisationsmodell med sjukhuschefer. Förslaget berör Trelleborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad, Hässleholms sjukhus, Helsingborg lasarett, Ystad lasarett och Landskrona lasarett.

Förslaget om ny organisationsmodell med sjukhuschefer kommer inte påverka nuvarande förvaltningsindelning.

För ytterligare kommentarer, kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), vice ordförande regionstyrelsen
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.