Skip to main content

Skånska flaggan ska bli officiell

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2017 07:43 CEST

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande

Den skånska korsflaggan är den äldsta regionala flaggan i Sverige och dessutom den mest använda av alla regionala flaggor i Sverige, men är trots detta inte officiell flagga för Skåne. Regionstyrelsens ordförande föreslår därför i ett ärende till regionfullmäktige att den skånska flaggan ska bli officiell.

Den gulröda korsflaggan förknippas normalt med landskapet Skåne. Men ibland anges den även som symbol för hela Skåneland, det vill säga för de gamla östdanska landskapen Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Flaggan är den äldsta regionala flaggan i Sverige och dessutom den mest använda av alla regionala flaggor i Sverige, men eftersom att den inte varit officiell föreslår nu regionstyrelsens ordförande att den ska bli officiell.

– Den gulröda skånska flaggan är väl förankrad, välkänd i Skåne och populär bland skåningar. Det är hög tid att den får officiell status, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Vidare föreslås att regionstyrelsen ska utfärda föreskrifter för flaggning. I dessa regler ska bland annat förhållandet till europaflaggan, den svenska flaggan, Region Skånes vapenflagga samt de kommunala vapenflaggorna beskrivas.

– Innan dessa föreskrifter fastställs ska de skånska kommunerna och andra intressenter höras, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Fakta

  • Den skånska korsflaggan är den äldsta regionala flaggan i Sverige och den mest använda av alla regionala flaggor i Sverige.
  • Flaggan används oftast i turistsammanhang, idrottssammanhang, av butiker vid marknadsföring av skånska produkter och av privatpersoner som fasadflagga.
  • Skånes flagga visar ett klart gult kors i klart rött fält.
  • Flaggan har proportionerna 3-1-3 på höjden och 3-1-4,5 på längden. Samma proportioner som den äldre versionen av Dannebrogen.
  • Regionstyrelsen ska utfärda föreskrifter för flaggning. I dessa regler ska bland annat förhållandet till europaflaggan, den svenska flaggan, Region Skånes vapenflagga samt de kommunala vapenflaggorna beskrivas. Innan dessa föreskrifter fastställs ska de skånska kommunerna och andra intressenter höras.

Ärendet ska behandlas på regionstyrelsen den 5 oktober. Därefter behandlas ärendet i regionfullmäktige den 23 oktober.

För mer kommentarer, kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.