Skip to main content

Snabbare utredning vid misstänkt cancer

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2017 08:46 CEST

Standardiserade vårdförlopp, SVF, inom cancervården har medfört snabbare undersökningar för skånska cancerpatienter. Sedan 1 april har SVF införts på ytterligare tio diagnoser, totalt används standardiserade vårdförlopp för 28 diagnoser i Skåne. Under de tre första månaderna i år har 3734 patienter startat en utredning genom SVF.

Sedan Region Skåne införde standardiserade vårdförlopp 2015 har utredningstiderna inom flera cancerdiagnoser kortats. Nya siffror visar att i utredningarna för prostatacancer har resultatet gått från 30 % till 70 % som når de nationella målen. Inom lungcancer har antal patienter som klarar de nationella målen gått från 20 % till 34 %.

.– Utvärderingen visar att det systematiska arbetssättet ger resultat. Nu börjar arbetet med att införa SVF på ytterligare tio områden. Det är viktigt att vi har en jämlik och effektiv cancervård och att vi fortsätter arbetet med att korta utredningstiderna, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

.– Det är glädjande siffror och är ett resultat av samordning av resurser, kompetenta och målmedvetna medarbetare och en politisk vilja att göra något åt väntetiderna i cancervården. Vi ser en snabb positiv utveckling av resultaten av antalet patienter som klarar de nationella riktlinjerna. Även om vi har en bit kvar på vissa områden så visar detta ändå att vi är på rätt väg, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare
Tel: 0725- 97 14 27

Anders Åkesson (MP), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.