Skip to main content

​​Stärkt stöd för personer med självskadebeteende

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2017 06:15 CET

Nu ska personer med självskadebeteende och deras anhöriga få bättre stöd. Det kan exempelvis handla om att chatta eller få stöd via mejl. Detta blir möjligt sedan Region Skåne skrivit en så kallad IOP, idéburet offentligt partnerskap, med föreningen SHEDO.

Region Skåne ingår IOP med föreningen SHEDO. Detta beslutades i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd under fredagen. Det innebär att SHEDO tilldelas drygt fyra miljoner kronor under en fyraårsperiod. SHEDO är den enda föreningen i Sverige som arbetar specifikt med frågor kring självskadebeteende och med kombinationen självskadebeteende och ätstörningar. Region Skåne och SHEDO har haft ett samarbete under flera år kring olika projekt som rör just självskadebeteende och nu fördjupas detta samarbete genom en IOP.

– Vården av personer med självskadebeteende har de senaste åren blivit bättre. Detta har möjliggjorts bland annat av satsningar, medarbetarnas engagemang, forskning och SHEDO:s arbete. Nu tar vi nästa steg i att säkerställa en samverkan mellan Region Skåne och SHEDO, säger Anders Åkesson, 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– För vår del betyder en IOP att vi får kontinuitet och stabilitet i vårt stöd till personer med behov av detta, liksom kontinuitet och stabilitet i vårt samarbete med Region Skåne. Det ger oss förutsättningar att fortsätta utvecklas inom området självskadebeteende och det ger framförallt en trygghet för det stödarbete som vi kan erbjuda drabbade personer och deras anhöriga, säger Conny Allaskog, projektledare i föreningen SHEDO.

Stöd via chatt och mejl
Överenskommelsen innebär bland annat att SHEDO ska ansvara för stöd till personer med självskadebeteende och deras anhöriga genom självskadechatt och jourmail. Det handlar också om att stötta yrkesgrupper som möter personer med självskadebeteende genom utbildningsinsatser och material. Dessutom ska man medverka i det kvalitets- och utvecklingsarbete som görs inom Region Skåne.

Föreningen SHEDO:s chatt öppnade den 2 december. Den drivs av ett 30-tal volontärer som har internutbildats för att kunna möta behov och ge stöd. Det primära syftet med chatten är att vara ett medmänskligt stöd.

– Detta är den första specialiserade chatten på området självskadebeteende i Sverige. Äntligen kan vi på ett enkelt och tillgängligt sätt ge ett medmänskligt stöd för personer som behöver det. Vi tror att vi kan hjälpa tusentals personer genom detta. Vi behöver även arbeta mycket med utbildning och attitydförändringar. Forskning visar att många yrkesverksamma tycker att det är svårt att möta personer med självskadebeteende och där kommer vi in i bilden, säger Conny Allaskog.


FAKTA/ IOP och SHEDO
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) fungerar som ett långsiktigt stöd till organisationer och ger dem kraft att planera längre än en period i taget, snarare än i projektform. Syftet är att synliggöra och stärka den idéburna sektorns självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare samt att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att vara en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen. SHEDO är en ideell förening som arbetar med självskadebeteende och ätstörningar i syfte att ge stöd åt drabbade och anhöriga, öka kunskaperna på området och verka för en bättre vård för personer med självskadebeteende, ätstörningar och psykisk ohälsa. Region Skåne har samarbetat med SHEDO sedan 2010. Överenskommelsen som nu tecknas är på fyra år med möjlighet till två års förlängning.

För mer information, kontakta:
Anders Åkesson, (MP) regionråd med ansvar bland annat för psykiatri, telefon: 0705-173286
Conny Allaskog, projektledare, föreningen SHEDO, telefon: 0735-565017

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.