Skip to main content

Väntetiderna till behandling av prostatacancer minskar kraftigt

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2017 10:11 CEST

Tillgängligheten i den skånska vården av prostatacancer har förbättrats sedan standardiserade vårdförlopp (SVF) införts. Medeltiden från välgrundad misstanke till start av behandling för prostatacancer har på Skånes universitetssjukhus SUS minskat från 108 dagar till 46 dagar.

I Sund har utredningstiden gått från 75 dagar till 45,5 dagar och i Kryh har utredningstiderna minskat från 93,5 dagar till 47 dagar.

– Varje dag räknas. Därför är det verkligen glädjande att se att utredningstiderna minskar för prostatacancerpatienter. Den största minskningen av väntetider ses i Malmö- Lund – men vi ser den i alla förvaltningar. Införandet av standardiserade vårdförlopp och det arbete kompetenta och målmedvetna medarbetare gör varje dag gör att vi är på rätt väg. Nu är det viktigt att vi fortsätter arbetet med att korta utredningstiderna, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Förbättringen är ett resultat av ett strukturerat arbetssätt och samarbete mellan flera olika områden. Att väntetiderna kortas innebär också att vi minskar den oro och osäkerhet som ett besked om misstänkt cancer för med sig, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vårdförloppen beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka maximala tidsgränser som gäller för olika utredningsåtgärder. SVF börjar med beslut om remiss på grund av välgrundad misstanke om viss cancerdiagnos och följs sedan av utredning och behandling.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Anders Åkesson (MP), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden tfn 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.