This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Senaste nyheterna

Solving the problem of vulnerabilities & compliance when using Open Source in commercial product development.

Debricked erbjuder en tjänst som hjälper företag att hantera sårbarheter i öppen källkod. Genom att skanna av koden i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen kan säkerhetsrisker upptäckas och åtgärdas i tid, innan eventuella sårbarheter kan utnyttjas. Bolaget erbjuder även event och utbildningar inom cybersäkerhet.

Debricked grundades år 2018 som en spin off på ett forskningsprojekt vid Lunds Universitet i samarbete med bland annat Vinnova, Axis, Ericsson och Advenica.

Debricked
Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö
Sverige