debricked1

Bild -

debricked1

  • Licens: All rights reserved
  • Filformat: .png
  • Storlek: 2500 x 1328, 5,17 MB
Ladda ner

Debricked erbjuder en tjänst som hjälper företag att hantera sårbarheter i öppen källkod. Genom att skanna av koden i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen kan säkerhetsrisker upptäckas och åtgärdas i tid, innan eventuella sårbarheter kan utnyttjas. Bolaget erbjuder även event och utbildningar inom cybersäkerhet. 


Debricked grundades år 2018 som en spin off på ett forskningsprojekt vid Lunds Universitet i samarbete med bland annat Vinnova, Axis, Ericsson och Advenica.