Skip to main content

DEFLAMO: Delårsrapport januari-mars 2014

Nyhet   •   Maj 09, 2014 09:53 CEST

·  Omsättningen uppgick till 26 tkr (25)

·  Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster uppgick till –2 568 tkr (-934) och resultatet uppgick till -3 034 tkr (-1 380)

·  Likvida medel uppgick till 11 192 tkr (1 399) vid periodens utgång

För mer information se bifogad PDF.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera