Skip to main content

Taggar

Bolagsfrågor och Finansiell information

Produkter och affärer

​Nyhetsuppdatering: Deflamo offentliggör produktblad för mjuk PVC

​Nyhetsuppdatering: Deflamo offentliggör produktblad för mjuk PVC

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 14:55 CEST

Produktbladet beskriver tre produkter som exemplifierar tre olika användningsområden för mjukgjord PVC, där Apyrum ingår i formuleringen för att möta de krav som ställs på produkten.

Deflamo: Projekt med Apyrum tar ett steg framåt

Deflamo: Projekt med Apyrum tar ett steg framåt

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 00:21 CEST

Deflamo har fått en ny provorder som innebär att ett av våra kundprojekt nu har gått vidare till fullskaligt tillverkningsprov. Produkten som ska tillverkas är en matta bestående av syntetisk textilfiber tillsammans med en mjukgjord och flamskyddad PVC-plast. Mattan ska användas i offentliga lokaler där det ställs höga krav på brandskydd och slitstyrka.

Deflamo: Genombrott i nytt marknadssegment

Deflamo: Genombrott i nytt marknadssegment

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 15:55 CEST

Deflamo har erhållit en order som innebär ett genombrott på ett nytt marknadssegment. Produkten tillhör en helt ny produktfamilj som Deflamo har utvecklat för användning i biobaserad termoplast.

Media no image

Viktig kund fasar ut Apyrum, Deflamo beslutar att avyttra verksamhet

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 08:05 CEST

Deflamos största kund har förmedlat att man avser upphöra med användandet av Apyrum i början av 2018 mot bakgrund av att brandkraven på berörd slutprodukts marknader har lättats och att man räknar med att klara de lägre brandkraven utan tillsats av Apyrum.

Media no image

Deflamo: VD-byte samt reviderad handlingsplan

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 08:15 CEST

Deflamo sagt upp bolagets VD som med omedelbar verkan ersatts med Fredrik Westin.

Media no image

Deflamo offentliggör utfall i företrädesemissionen

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 16:05 CEST

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Deflamo AB avslutades den 9 juni 2017 med slutligt utfall om ca 53,8 procent. Resterande cirka 12,8 procent av aktierna, upp till det av teckningsförbindelser och garantier omfattade beloppet om 15,7 Mkr, har tilldelats emissionsgaranter. Bolaget kommer således att tillföras cirka 15,7 Mkr före emissionskostnader.

Media no image

Större ägare tecknar fullt i pågående företrädesemission, VD och styrelseordförande investerar i nya Deflamo-aktier

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 13:27 CEST

Deflamo AB, konstaterar att bolagets större ägare Gryningskust Holding AB och Förvaltnings AB Hummelbosholm förbundit sig att fullt ut teckna sin andel i den pågående emissionen, motsvarande ca 3,3 miljoner kronor. Tidigare och nuvarande styrelseledamöter samt VD för tecknar för cirka 630 000 kronor. Emissionen stänger fredag 9 juni 2017. Handel med teckningsrätter stänger idag den 7 juni 2017.

Media no image

Nyhetsuppdatering Karlshamnsfabriken och produktionsläge

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 11:22 CEST

Deflamo uppdaterar nuläget för pilotanläggningen i Karlshamn.

Media no image

Utveckling av ny produkt för biobaserade material – Apyrum Biofiber

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 11:08 CEST

Deflamo har utvecklat en ny flytande produktserie i syfte att användas vid impregnering av naturfiber och biobaserade material. Produkterna är ett resultat av ett flerårigt forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med kunder och forskningsinstitut.

Media no image

Nyhetsuppdatering kundläge - maj 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 08:00 CEST

Miljövänliga flamskyddsproducenten Deflamo AB meddelar att två större internationella industrikoncerner inom PVC-område har genomfört slutliga produktionstester under maj månad, båda med bra resultat. Bolaget inväntar kundernas utvärderingar av dessa och därefter eventuella certifieringar av deras nya produkter i andra halvan av juni. Vid positiva besked förväntas order före årets slut.

Media no image
Kommuniké från årsstämman 2017

Kommuniké från årsstämman 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 08:27 CEST

Kommuniké från Deflamos årsstämma 18 maj 2017

Media no image

Förslag till Deflamo årsstämma 18 maj 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 19:19 CEST

Deflamo AB har kallat till årsstämma att hållas den 18 maj 2017. Vid tidpunkten för kallelsen förelåg ej ännu samtliga förslag till dagordningen. Dessa presenteras i dagens pressmeddelande. Bl. a. föreslås Torbjörn Lindgren, f.d. ägare av Lahega Kemi AB och nuvarande styrelseordförande i det First North-noterade bolaget NC Lahega AB, som ny ordförande.

Media no image

Årsredovisning 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 08:11 CEST

Året har präglats av arbete med uppbyggnaden och driftsättningen av den nya pilot- och produktionsanläggningen i Karlshamn samt ett tydligt fokus på kundprojekt inom PVC där Apyrum har visat på god funktion och kostnadseffektivitet.

Media no image

Delårsrapport januari-mars 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 08:10 CEST

Perioden i sammandrag • Nettoomsättningen för första kvartalet nästan fördubblades till 1 092 kSEK (585). • Rörelsens kostnader avseende första kvartalet minskade jämfört med föregående år och slutade på -2 954 kSEK (-3 384). • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -3 631 kSEK (-3 833). • Likvida medel uppgick till 1 558 kSEK (3 206) per den 31 mars 2017.

Media no image

Deflamo erhåller ny order till ett värde av ca 0,9 MSEK

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 14:35 CEST

Deflamo AB har mottagit en ny order till ett värde av ca 0,9 MSEK. Beställaren är samma kund inom PVC-marknaden som i november 2016 beställde Apyrum till ett värde av 1,8 MSEK. Leveranserna av den nya ordern kommer att ske under sommaren 2017.

Media no image

Kallelse till årsstämma i Deflamo AB - ändrat datum

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 14:31 CEST

Deflamo AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö.

Media no image

Deflamo senarelägger årsstämma

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 14:21 CEST

Deflamo AB senarelägger sin årsstämma till den 18 maj 2017, kl 11.00. Årsstämman avsågs tidigare hållas den 27 april 2017. Årsstämman den 18 maj 2017 kommer liksom tidigare planerat att hållas i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö.

Media no image

Deflamo genomför företrädesemission om cirka 23,6 MSEK

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 14:13 CEST

Styrelsen i Deflamo AB (publ) har beslutat om en företrädes-emission om upp till cirka 23,6 MSEK villkorat av bolagsstämmas godkännande. • Företrädesemission om cirka 23,6 MSEK • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 67% av emissionen • Bolaget senarelägger sin årsstämma till torsdagen den 18 maj 2017 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö

Kallelse till årsstämma 2017 i Deflamo AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2017 i Deflamo AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 08:51 CET

Deflamo AB (publ), har kallat till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl. 11.00 på bolagets kontor, Höjdrodergatan 32 i Malmö.