Skip to main content

Deflamo ABs valberedning utsedd inför årsstämman 2017

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 11:11 CEST

Malmö 28 oktober 2016

Vid årsstämman den 26 april 2016 beslutades att Deflamo ABs valberedning ska bestå av tre ledamöter, representerande de tre röstmässigt största aktieägarna per den 1 oktober 2016, samt styrelsens ordförande. Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB detta datum. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av:

  • Patrik Christiansen, utsedd av Fredrik Westin/Axxino
  • Jan Lindstedt, utsedd av Jan Blomquist
  • Stefan Lindroos, utsedd av Gryningskust Holding AB
  • Johan Lavén, styrelseordförande

För mer information, kontakta:

Johan Lavén, styrelsens ordförande
+46-(0)706 31 72 54
johan.laven@newcap.se 

Läs hela pressmeddelandet i bifogad pdf.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades via Nasdaq GlobeNewswire, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 11:00 CET.

Om Deflamo 

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum.

Produkterna är ett miljövänligt alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

- De överlägsna miljöegenskaperna
- Den konkurrenskraftiga pris- och prestandarelationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
- Tillgång till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och time-to-market

Bolaget fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att kunderna kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil, både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Adviser. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.