Skip to main content

DEFLAMO: Betydande investering i ny testutrustning kortar utvecklingstiden och skapar unik position

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 12:18 CEST

Svenska DEFLAMO, som utvecklar och tillverkar miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, har beslutat genomföra stora strategiska investeringar i företagets laboratorieutrustning. Den aktuella utrustningen är dels en konkalorimeter, vilken mäter ett materials brännbarhet, dels ett valsverk som gör det möjligt för DEFLAMO att själva testa hur väl Apyrum skyddar mot brand i olika plastmaterial.

Med konkalorimetern kommer DEFLAMO att kunna genomföra brandprov enligt den internationella standarden ISO 5660. Utrustningen gör det möjligt att utsätta material för värmestrålning och avgöra vid vilken temperatur det antänds, hur snabbt det brinner, hur gaser avges och andra kritiska faktorer. Utan en egen konkalorimeter måste företag som utvecklar flamskydd anlita externa laboratorier för att få material testade. Det försvårar framställningen av produktionsfärdiga material och tar lång tid.

Det nya labbvalsverket gör vidare att DEFLAMO själva kan framställa olika former av plastmaterial för tester med Apyrum flamskyddsmedel. Ett labbvalsverk gör att man väsentligt kan snabba upp såväl internt utvecklingsarbete som projekt med kunder.

DEFLAMO är nu en av få utvecklare av flamskydd, förmodligen den enda i Europa, som har denna samlade kapacitet av testutrustning. Tillsammans med den labbutrustning man har sedan tidigare är man nu väl rustad för snabbare utveckling.

Tid är pengar

För att vara konkurrenskraftig på marknaden för flamskydd räcker det inte med att ha miljövänliga produkter som är minst lika bra eller bättre än de alternativ som dominerar marknaden. Man måste dessutom ha kapacitet att snabbt kunna utveckla material för användning i löpande produktion.

”Med den nya utrustningen kan vi, i nära samarbete med kunden, enklare, snabbare och mer exakt optimera applikationerna med Apyrum och därmed hjälpa kunden till rätt prestanda till rätt kostnad. Genom investeringen i konkalorimetern och labbvalsverket har DEFLAMO således nu förutsättningar att substantiellt korta genomförandetiderna för nya projekt och därmed också förbättra ledtiderna för leverans”, säger Magnus Jörsmo, vd på DEFLAMO AB.


DEFLAMO är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum till tillverkningsindustri och tjänsteföretag i Europa.

Apyrum är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrenskraftigt i industriellt bruk. Vi samarbetar i dag med industriföretag som tillverkar produkter av plast, papper, trä, och andra material och som används till byggnader, fordon, elektronik med mera där höga krav ställs på brandskydd och miljö, säkerhet och hälsa. Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon, bor och fosfatestrar med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.

DEFLAMO AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Aktietorget och äger patenten för Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel. Verksamheten i DEFLAMO omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör flamskyddsteknologi. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera