Skip to main content

Deflamo: Investering i konkalorimeter samt labbvalsverk leder till snabbare och billigare brandtester och utveckling

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 10:23 CEST

Svenska Deflamo, som utvecklar och tillverkar miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, har nu genomfört laboratorieinvesteringarna som tidigare meddelats, i form av en konkalorimeter samt ett labbvalsverk till ett totalt värde av cirka 1,1 MSEK.

Konkalorimetern mäter ett materials brännbarhet, och därmed effekten, av olika flamskyddsmedel och ett valsverk gör det möjligt för Deflamo att själva framställa färdiga plaster innehållande Apyrum. Investeringen kommer att förkorta utvecklingstiden för såväl Deflamo som dess kunder, och utrustningen beräknas vara installerad och klar för användning i slutet av september.

Att köpa brandtester via externa institut kan kosta från 2 000 upp till 5 000 EUR. Utöver kostnaden kan det dessutom fördröja utvecklingsarbetet kraftigt; i vissa fall upp till flera månader. Med den nya konkalorimetern, och labbvalsverket, på plats i det egna laboratoriet i Malmö kan Deflamo nu genomföra brandtester och produktutveckling, både för eget bruk och för kundernas behov. Genom att inte behöva anlita externa leverantörer kan man därmed minska kostnader och korta utvecklingstider väsentligt.

”Med den nya konkalorimetern kommer vi kunna genomföra egna brandprov enligt den internationella standarden ISO 5660. Genom detta, och med det nya labbvalsverket, reducerar vi ledtiderna för såväl internt utvecklingsarbete samt i våra kundprojekt”, säger Magnus Jörsmo, vd på Deflamo AB.

För mer information, kontakta:
Magnus Jörsmo, vd, Deflamo
Mobil: 073-973 5828 


Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum till olika användare på den europeiska marknaden. Apyrum är patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart, och ersätter farliga flamskyddsmedel som innehål­ler till exempel brom, klor och antimon med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.

Våra kunder väljer Apyrum av framförallt följande anledningar:

·  De överlägsna miljöegenskaperna

·  Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel

·  Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilka båda bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och Time to Market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att erbjuda hjälp med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum, vilket bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Aktietorget och äger patenten för Apyrums mil­jövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världs­marknaden för flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr SEK.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.