Skip to main content

Deflamo och MKF-Ergis, del av Ergis Group och en av Europas största plastfilmsproducenter, inleder produktionstester

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 09:25 CEST

Svenska Deflamo, som utvecklar och tillverkar miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, och MKF-Ergis Sp. z o.o., del av Ergis Group och en av Europas största plastfilmsproducenter, har avslutat inledande laboratorietester av applikationen och enats om att gå vidare till produktionstester. 

MKF-Ergis Sp. z o.o. är en ledande tillverkare av PVC och PET (hårda plastfilmer), som bland annat används för livsmedelsförpackningar samt för tekniska och och läkemedelsapplikationer. MKF-Ergis utvärderar nu att använda Deflamos miljövänliga flamskyddsteknologi Apyrum för att flamskydda sina plastfilmer.

Apyrum med sina unika miljöegenskaper, kan anpassas för en mängd olika applikationer, t ex plastfilmer, vilket utan tvekan är ett av de viktigaste kriterierna för att bli godkänd som leverantör av MKF-Ergis Sp. z o.o.

"Samarbetet med Deflamo har fungerat väldigt bra så här långt. Vi har mycket höga kvalitetskrav, och Deflamos team har varit otroligt engagerade i varje del av processen; från teknisk support till att erbjuda obegränsad tillgång till sina egna laboratorier och testutrustning. Resultatet av de fortsatta interna industriella testerna samt hos MKF-Ergis egna kunder kommer att avgöra potentialen i de gemensamma projekteten. Baserat på de inledande testerna är vi mycket nöjda med det fortlöpande samarbetet och ser fram emot en långsiktig relation tillsammans med Deflamo", säger Krzysztof Garman, FoU-chef i Ergis Group.

Magnus Jörsmo, vd för Deflamo, kommenterar "Ur Deflamos perspektiv är samarbetet med MKF-Ergis mycket intressant, eftersom MKF-Ergis är en stor och välkänd plastfilmstillverkare, och därmed användare av en betydande mängd flamskyddsmedel. Vi ser fram emot att etablera en långsiktig relation med MKF-Ergis ".

För mer information, kontakta:
Magnus Jörsmo, vd Deflamo, på +46 739 735 828 eller magnus.jorsmo@deflamo.com.


Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum till olika användare på den europeiska marknaden. Apyrum är patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart, och ersätter farliga flamskyddsmedel som innehål­ler till exempel brom, klor och antimon med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.

Våra kunder väljer Apyrum av framförallt följande anledningar:

·  De överlägsna miljöegenskaperna

·  Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel

·  Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilka båda bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och Time to Market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att erbjuda hjälp med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum, vilket bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Aktietorget och äger patenten för Apyrums mil­jövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världs­marknaden för flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr SEK.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy