Skip to main content

DEFLAMO: Offentliggör investeringsmemo

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2013 08:42 CEST

Som tidigare meddelats genomför DEFLAMO en nyemission på upp till 17,7 miljoner kronor under juli. Emissionen är redan säkerställd till 73 procent av några av DEFLAMOs stora aktieägare samt några nya investerare. Både gamla och nya aktieägare har möjlighet att vara med och teckna aktier i emissionen.

Informationen finns tillgänglig på DEFLAMOs hemsida samt på Aktietorget.

Villkor i sammandrag

  • Fem gamla aktier ger rätt att teckna tre nya B-aktier för 0,76 kr/styck

  • Gamla ägare tecknar med företräde

  • Allmänheten kan teckna på anmälningssedel utan företräde

  • Teckningstid 17 juli till 31 juli

  • Nyemissionen tillför Bolaget högst 17,7 MSEK

  • Emissionen är säkerställd till 73% genom avtal om teckningsförbindelser och garantiteckning


DEFLAMO är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum till tillverkningsindustri och tjänsteföretag i Europa.

Apyrum är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrenskraftigt i industriellt bruk. Vi samarbetar i dag med industriföretag som tillverkar produkter av plast, papper, trä, och andra material och som används till byggnader, fordon, elektronik med mera där höga krav ställs på brandskydd och miljö, säkerhet och hälsa. Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon, bor och fosfatestrar med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.

DEFLAMO AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Aktietorget och äger patenten för Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel. Verksamheten i DEFLAMO omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör flamskyddsteknologi. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy