Skip to main content

Delårsrapport jan-jun 2015

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 13:43 CEST

Periodens (januari-juni) siffror i korthet:

  • Omsättningen uppgick till 612 kSEK (164)
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 859 kSEK (-6 680) och periodens resultat blev -9 061 kSEK (-6 753)
  • Likvida medel uppgick till 9 949 kSEK (7 455) vid periodens utgång

Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum på den europeiska marknaden. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North och äger patenten för Apyrums mil­jövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världs­marknaden för flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr SEK.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.