Skip to main content

Delårsrapport januari – september 2016

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 08:00 CET

Malmö 2016-11-11

Malmöbaserade Deflamo AB, listat på Nasdaq First North, lämnar idag sin delårsrapport januari-september 2016. Johnny Bodin, vd på Deflamo AB, kommenterar: "Det är glädjande att kunna konstatera att vi har en positiv omsättningsökning, jämfört med föregående år. Tillsammans med den fortsatta orderingången kan vi konstatera att verksamheten utvecklas i rätt riktning, både vad gäller marknad, produkt och forskning. Vi går med säkra steg framåt, men för sakta. Vi måste öka takten för att nå de genombrott vi förutser."

Deflamo AB har sitt försäljningskontor och laboratorium i Malmö men bygger en pilotanläggning i Karlshamn, en fabrik som inom de närmaste åren ska försörja bolagets kunder med det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum.

"Det som talar starkt för vår framgång är, trots långa ledtider, att våra kunder nu börjar genomföra större labb- och produktionstester. Att de är igång med dessa projekt indikerar ett stort intresse för Apyrum."

Perioden i sammandrag

Finansiellt

 • Omsättningen under tredje kvartalet 2016 uppgick till 1 190 kSEK (177) och för årets första nio månader till 3 056 kSEK (789)
 • Rörelsens kostnader minskade under tredje kvartalet med 370 kSEK jämfört med samma period föregående år och slutade på -2 397 kSEK
 • Rörelseresultatet under tredje kvartalet 2016 uppgick till -2 887 kSEK (-3 254) och för hela perioden -11 166 kSEK (-12 114)
 • Likvida medel uppgick till 3 054 kSEK (5 930) per den 30 september 2016

Operativt

 • Löpande order från befintliga kunder
 • Installation och driftsättning av Karlshamnsfabriken
 • Två större projekt nu klara för produktionstest hos kund
 • Uppstart av ett tekniskt samarbete med en internationell industrikoncern

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Johnny Bodin tillträder som vd
 • Patentansökan gällande ny produktformulering godkänd

Händelser efter rapporttidens utgång

 • Ytterligare ett större projekt klart för produktionstest hos kund
 • Ett genomfört produktionstest hos kund med lovande resultat

För bolags- och rapportinformation, kontakta vd, Johnny Bodin, på 0700-92 07 39 eller johnny.bodin@deflamo.com

Om Deflamo 

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum.

Produkterna är ett miljövänligt alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

- De överlägsna miljöegenskaperna
- Den konkurrenskraftiga pris- och prestandarelationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
- Tillgång till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och time-to-market

Bolaget fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att kunderna kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil, både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Adviser. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.