Skip to main content

Framgångsrik nyemission för DEFLAMO

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2013 12:10 CEST

Framgångsrik nyemission för DEFLAMO

DEFLAMO har framgångsrikt genomfört en nyemission som inbringar ca 17.7 mkr. Likviden ska bl.a. användas till att kraftigt expandera DEFLAMOs försäljningsinsatser.

”Nu får vi helt andra förutsättningar till att öka våra försäljningsvolymer. Vi ska inom kort anställa 5 personer för att öka bearbetningen av kunderna. Vi får nu även möjlighet att utöka våra labbmöjligheter så att vi avsevärt kan korta ledtiderna för att anpassa vår produkt enligt kundens önskemål”, säger VD Fredrik Westin.

33 procent av nyemissionen tecknades med företrädesrätt och 9 procent utan företräde. Resterande 58 procent av nyemissionen tecknades enligt garantiavtal.Det betyder att garanterna, bland annat Ålands Ömsesidiga och Mare Invest, blir nya storägare i DEFLAMO. Det ger bolaget betydligt stabilare och starkare ägare.

”De stora garanterna har deklarerat att de har för avsikt att stanna som ägare i DEFLAMO under lång tid. De har stött nyemissionen eftersom de tror på DEFLAMOs affärsidé och ser potential till stort värdeskapande för aktieägarna” säger ordförande Björn Rönnmark.”

"Ålands Ömsesidiga är ålänningarnas eget försäkringsbolag, verksamt på den gröna ön mitt i Östersjön. I och med att vi är så beroende av vårt omgivande hav är vi också angelägna om att kunna bidra till att minska skadlig miljöpåverkan. För ett försäkringsbolag är givetvis all skadeförebyggande verksamhet intressant, men Ålands Ömsesidiga värdesätter alldeles särskilt bolag med tydlig miljöprofil”, säger Göran Lindholm som är VD för Ålands Ömsesidiga.

Efter emissionen är registrerad finns 62 171 148 aktier varav 51 955 038 är B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 165 709 kronor till 3 108 557,40 kronor. Ålands Ömsesidiga blir största aktieägare med ca 6 procent av kapitalet och 2,4% av rösterna. Näst största ägare blir Mare Invest med en kapitalandel på ca 4,5 procent och 1,8 procent av rösterna.

DEFLAMO är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum till tillverkningsindustri och tjänsteföretag i Europa.

Apyrum är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrenskraftigt i industriellt bruk. Vi samarbetar i dag med industriföretag som tillverkar produkter av plast, papper, trä, och andra material och som används till byggnader, fordon, elektronik med mera där höga krav ställs på brandskydd och miljö, säkerhet och hälsa. Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon, bor och fosfatestrar med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.

DEFLAMO AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Aktietorget och äger patenten för Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel. Verksamheten i DEFLAMO omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör flamskyddsteknologi. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera