Skip to main content

Order från Sydkorea

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 15:01 CEST

DEFLAMO har erhållit en order på Apyrum Powder för användning i PVC-film från en kund i Sydkorea. Samtidigt har ett samarbetsavtal ingåtts med Biomimetic Techology Ltd. som ger DEFLAMO rätt att sälja till sydkoreanska företag på licens.

Ordern avser Apyrum Powder för att användas i en flamskyddad PVC-film, en produkt som DEFLAMO har god teknisk kännedom om. Ordern syftar till att tillverka en första provserie i full skala.

Vår kund har sin verksamhet i Sydkorea och tillverkar PVC-film och flera andra material. Deras målsättning är att utveckla en ny generation PVC-produkter med ledande egenskaper för brand och miljö. 

Apyrumteknologin presenterades på innovationsmässor i Sydkorea 2004 och 2010 vilket bidragit till intresset för Apyrum från Sydkoreanska företag. 

Biomimetic Technology Ltd. äger patent och rättigheter i Sydkorea men har ingen operativ verksamhet i landet och har därför erbjudit DEFLAMO att driva detta och andra projekt. DEFLAMO och Biomimetic Technology har därför ingått ett samarbetsavtal som innebär att DEFLAMO säljer och levererar till vissa kunder i Sydkorea. 

Projektet påbörjades för ett par år sedan och sköttes inledningsvis av Biomimetic Technology. DEFLAMO övertog det operativa ansvaret för projektet för en tid sedan och kunden har nu lagt en första order.

Den första leveransen omfattar 100 kg. Produktionen och volymerna uppskattas av kunden till ett årligt värde till mellan 2-5 miljoner kronor.

DEFLAMO är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum till tillverkningsindustri och tjänsteföretag i Europa.

Apyrum är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrenskraftigt i industriellt bruk. Vi samarbetar i dag med industriföretag som tillverkar produkter av plast, papper, trä, och andra material och som används till byggnader, fordon, elektronik med mera där höga krav ställs på brandskydd och miljö, säkerhet och hälsa. Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon, bor och fosfatestrar med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.

DEFLAMO AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Aktietorget och äger patenten för Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel. Verksamheten i DEFLAMO omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör flamskyddsteknologi. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy