Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 52 träffar

Viktig kund fasar ut Apyrum, Deflamo beslutar att avyttra verksamhet

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 08:05 CEST

Deflamos största kund har förmedlat att man avser upphöra med användandet av Apyrum i början av 2018 mot bakgrund av att brandkraven på berörd slutprodukts marknader har lättats och att man räknar med att klara de lägre brandkraven utan tillsats av Apyrum.

Deflamo offentliggör utfall i företrädesemissionen

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 16:05 CEST

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Deflamo AB avslutades den 9 juni 2017 med slutligt utfall om ca 53,8 procent. Resterande cirka 12,8 procent av aktierna, upp till det av teckningsförbindelser och garantier omfattade beloppet om 15,7 Mkr, har tilldelats emissionsgaranter. Bolaget kommer således att tillföras cirka 15,7 Mkr före emissionskostnader.

Större ägare tecknar fullt i pågående företrädesemission, VD och styrelseordförande investerar i nya Deflamo-aktier

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 13:27 CEST

Deflamo AB, konstaterar att bolagets större ägare Gryningskust Holding AB och Förvaltnings AB Hummelbosholm förbundit sig att fullt ut teckna sin andel i den pågående emissionen, motsvarande ca 3,3 miljoner kronor. Tidigare och nuvarande styrelseledamöter samt VD för tecknar för cirka 630 000 kronor. Emissionen stänger fredag 9 juni 2017. Handel med teckningsrätter stänger idag den 7 juni 2017.

Nyhetsuppdatering Karlshamnsfabriken och produktionsläge

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 11:22 CEST

Deflamo uppdaterar nuläget för pilotanläggningen i Karlshamn.

Nyheter 1 träff

Deflamo svarar IVL i debattartikel

Nyheter   •   Sep 02, 2015 11:05 CEST

Deflamo besvarar det pressmeddelande som IVL Svenska Miljöinstitutet skickade ut den 25 juni med anledning av den rapport man släppt efter deltagande i EU-programmet Inflame. Rapporten i sin helhet: "Flamskyddsmedel i innemiljön – källor, spridningsvägar och effekter". Bifogad som resurslänk.

Bilder 1 träff

iCone test

iCone test

Licens Creative Commons erkännande, inga bearbetningar
Ladda ner
Storlek

436 KB • 2000 x 1333 px