Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 64 träffar

Avsiktsförklaring rörande riktad emission om ca 5 miljoner kronor till ny investerare

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 11:41 CEST

En avsiktsförklaring har ingåtts med Peter Gyllenhammar AB ("PGAB"), ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom bl.a. industri, avseende en investering i Deflamo AB (publ) ("Bolaget") genom en riktad nyemission om cirka 40 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 12,5 öre innebärande att Bolaget tillförs en teckningslikvid om cirka 5 miljoner kronor.

Deflamo: VD-byte samt reviderad handlingsplan

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 08:15 CEST

Deflamo sagt upp bolagets VD som med omedelbar verkan ersatts med Fredrik Westin.

Deflamo offentliggör utfall i företrädesemissionen

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 16:05 CEST

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Deflamo AB avslutades den 9 juni 2017 med slutligt utfall om ca 53,8 procent. Resterande cirka 12,8 procent av aktierna, upp till det av teckningsförbindelser och garantier omfattade beloppet om 15,7 Mkr, har tilldelats emissionsgaranter. Bolaget kommer således att tillföras cirka 15,7 Mkr före emissionskostnader.

Större ägare tecknar fullt i pågående företrädesemission, VD och styrelseordförande investerar i nya Deflamo-aktier

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 13:27 CEST

Deflamo AB, konstaterar att bolagets större ägare Gryningskust Holding AB och Förvaltnings AB Hummelbosholm förbundit sig att fullt ut teckna sin andel i den pågående emissionen, motsvarande ca 3,3 miljoner kronor. Tidigare och nuvarande styrelseledamöter samt VD för tecknar för cirka 630 000 kronor. Emissionen stänger fredag 9 juni 2017. Handel med teckningsrätter stänger idag den 7 juni 2017.

Bilder 4 träffar

Deflamo

Deflamo

Licens Creative Commons erkännande, inga bearbetningar
Ladda ner
Storlek

101 KB • 1924 x 313 px

Deflamo Logga
Fredrik Westin
Deflamo

Deflamo

Licens All rights reserved
Fotograf/Källa DEFLAMO AB
Storlek

99,2 KB • 1931 x 121 px