Skip to main content

EMC lanserar första mjukvaran för enad arkivering

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 09:34 CEST

EMC Documentum Archive Services for Email och EMC Documentum Archive Services for Reports heter två nya programvaror från EMC som är baserade på en enad arkiveringsplattform.

De båda programvarorna för arkivering är baserade på EMC Documentums teknik för innehållshantering som gör det möjligt för kunder att ha en gemensam strategi för att samla, återhämta, migrera, säkra och hitta alla typer av information. Som ett resultat av detta är kunden bättre rustad att komma åt information som måste finnas tillgänglig av legala skäl. Men det finns också andra fördelar i form av bättre återanvändning av information och sänkta arkiveringskostnader.

EMC Documentum Archive Services for Email fångar upp och arkiverar alla inkommande e-postmeddelanden så att företaget kan följa givna regelverk och lagar. Om det skulle uppstå en situation där gamla e-postmeddelanden måste tas fram kan detta göras enkelt och snabbt.

EMC Documentum Archive Services for Reports gör samma sak fast med rapporter som genereras av affärssystem, fakturasystem, e-handelssystem och liknande system. Innehållet konverteras till pdf-a-formatet som är en iso-standard för långtidsarkivering.

Sedan tidigare finns en liknande mjukvara för SAP i form av EMC Documentum Archive Services for SAP.

– Vi ser framöver att e-postarkivering och innehållshantering smälter samman till en och samma plattform eftersom företag i allt större utsträckning använder sig av flera sorters kommunikation i arbetet som ip-telefoni, chattprogram och videokonferens, säger Håkan Axtelius, säljchef för EMC Software på EMC Sverige. Då är det optimalt om alla de applikationerna är baserade på en och samma arkiveringsplattform.

För mer information kontakta:
Håkan Axtelius, säljchef för EMC Software på EMC Sverige, telefon: 08 – 555 120 12, 070 – 627 6880, e-post: axtelius_hakan@emc.com
Jan Hesselberg, marknadschef på EMC Sverige, telefon: 08 - 555 120 71, e-post: hesselberg_jan@emc.com

EMC Corporation (NYSE:EMC) är världens ledande leverantör av produkter, tjänster och lösningar för lagring och hantering av information som hjälper organisationer att maximera värdet av sin information till lägsta totalkostnad vid varje tidpunkt i informationens livscykel.. I Sverige har EMC funnits sedan 1995, med kontor i Stockholm och Göteborg. Information om EMC:s produkter och tjänster finns på www.sweden.emc.com respektive www.emc.com.