Skip to main content

Bankernas investeringar fokusfråga i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 08:35 CEST

Europas finansiella instabilitet med ett förtroende för bankerna som åker berg-och dalbana hotar hela grundtanken med den europeiska unionen. Stora delar av banksystemet är under hård stress precis som för fyra år sedan. Politiker och EU svarar med nya regelverk innehållande olika kryptiska förkortningar; AIFMD, EMIR, MIFID II, BASEL III, MAD och R&R. Därtill kan en paneuropeisk Tobinskatt och provisionsförbud bli verklighet.

Frågor om bankernas egna möjligheter att hantera det allvarliga läget och hotet mot skattepengarna diskuterades under seminariet Bankernas kris – vem betalar?, arrangerat av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen på måndagen. Paneldeltagare var Erik Thedéen, statssekreterare på finansdepartementet, Carl-Viggo Östlund, vd SBAB, Michael Wolf, vd Swedbank och Rikard Josefsson, vd LF Bank.

– Den största utmaningen för bankerna är den stora mängden regelverk som kommer samtidigt och att det inte längre är möjligt att överblicka effekterna för branschen, ägarna och kunderna, säger Göran Engquist, partner och ansvarig för finansiella tjänster på Deloitte.

– Säkert är att bankerna redan står inför ytterligare massiva investeringar rörande förändringsprogram i processer och IT för att hantera regelverkens krav. Flera grupper kommer att få stå för notan; anställda, aktieägare, kunder och längst bak skattebetalarna som en sista garanti.

Samtliga deltagare tycktes vara överens om att skattebetalarna måste skyddas och att det finns tydliga moraliska skäl till att även bankerna och deras aktieägare måste betala. Synsätt lyftes fram om att börja se bankerna mer som andra företag som inte per automatik för över kostnader på sina kunder, utan kan ändra sin egna affärsprocesser.

Ett konkret förslag för att underlätta småföretagens likviditet, som mottogs positivt av den stora publiken, var att lagstiftningsvägen sätta en bortre gräns på till exempel 45 dagar för betalning av fakturor.


Deloitte arrangerar i samarbete med Affärsvärlden ytterligare två seminarier under veckan i Almedalen. China’s role in the European/Swedish Financial Market  den 3 juli kl. 14.00–15.00 Offentlig privat samverkan – OPS så in i norden! den 4 juli kl. 10.00–11.00.

Adressen är Tage Cervinsgatan 3, Visby. För mer information vänligen kontakta Christer Ahlgren, Deloitte på 0708-142320 eller cahlgren@deloitte.se

För mer information om Deloitte, besök vår webbplats www.deloitte.com/se

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 182 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy